För dig som är student på Optikerprogrammet Utbytesstudier eller utlandspraktik

Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och en ofta värdefull merit i din CV, lär du känna en ny stad och får kanske nya vänner för livet.

Det är inte svårt att bli nominerad och inte heller särskilt krångligt att söka, så missa inte chansen att läsa en del av optikerprogrammet utomlands! Det kan också finnas möjlighet att göra optikerpraktik utomlands, på denna sida hittar du information även om det.

Utbytesstudier

Inom optikerprogrammet finns möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Utbytet sker genom att optikerprogrammet har ingått avtal om studentutbyte med ett antal universitet runt om i världen, dit du som optikerstudent kan åka om du blir antagen. 

Ansökningsblanketten hittar du här.

När du har fyllt i blanketten ska du printa den och skicka in som .pdf tillsammans med ett Ladokutdrag, CV och ett motiveringsbrev. Sista ansökningsdag för utbyte läsåret 21/22 är den 29 januari 2022.

Om du blir antagen får du ett stipendium som täcker stora delar av dina kostnader, och du kan behålla dina studiemedel från CSN under utbytet. Som student på KI är du också försäkrad under hela ditt utbyte.

Aktuella universitet och kurser

Just nu har optikerprogrammet avtal med universitet i Schweiz, Danmark, Spanien och Hongkong.

På denna sida hittar du en länk till aktuell lista över optikerprogrammets partneruniversitet och deras hemsidor. Se länken till "Utbytesavtal" under rubriken Partneruniversitet, och sortera sedan tabellen på Utbildningsprogram.

Snabbguide till utbytesstudier på optikerprogrammet

  1. Du får information om utbytesstudier, ansökningsförfarande m.m. vid informationsmöten som sker varje termin.
  2. Du ansöker elektroniskt om att bli nominerad till att söka plats vid ett visst partneruniversitet. Länk till ansökningsformulär och instruktioner läggs här på programwebben ett par veckor innan sista ansökningsdag. Alla studenter informeras via e-post när det är dags att söka. Det går dock bra att söka restplatser löpande under läsåret, dock med reservation för sista ansökningsdag vid det utländska universitetet.
  3. Programdirektor är programmets internationaliseringsansvariga och beslutar om vilka studenter som nomineras.
  4. Om du blev nominerad av KI ska du ansöka till "ditt" partneruniversitet. Det är viktigt att du stämmer av med programdirektor vilka kurser som är lämpliga för dig att söka och läsa under ditt utbyte.
  5. Partneruniversitetet antar eller avslår din kursansökan. Det är alltid partneruniversitetet som bestämmer om du blir antagen eller inte.
  6. När du kommer hem från ditt utbyte behöver du ansöka om att få tillgodoräkna dig dina utbytesstudier mot delar av optikerprogrammet. Om du har följt den överenskomna studieplanen och har intyg med dig hem på de kurser du följt vid partneruniversitetet, så kommer din ansökan att beviljas. Läs mer under rubriken Tillgodoräknande (TG) på sidan Studieinformation och regler.

Frågor och råd

Vi förstår att du nog behöver mer information än det du hittar här och på andra webbsidor för att bestämma dig för att resa på utbyte. Tveka därför inte att kontakta oss för att bolla dina funderingar och frågor! Processen är i viss mån flexibel och tillsammans försöker vi att hitta lösningar som passar just din situation!

Har du frågor om hela processen, din nomineringsansökan till KI eller (senare) din kursansökan till partneruniversitetet så tveka inte att kontakta programmets internationella handläggare, se Kontaktuppgifter.

Har du frågor om vilka kurser som kan passa att söka till på partneruniversitetet så kontakta optikerprogrammets programdirektor, se Kontaktuppgifter.

För mer information, se KI:s generella information om studier utomlands.

Reserapporter

För information om hur andra studenter har upplevt sitt utbyte på ett visst partneruniversitet, så rekommenderar vi att du läser någon av de reseberättelser som tidigare utbytesstudenter har skrivit.

Göra optikerpraktik utomlands

Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt för dig att göra den valbara kursen Praktisk optometri utomlands under programmets valbara period på termin 5. Programdirektor måste då ha godkänt din praktikplats i förväg, vilket bland annat kräver att kursplanen följs och att din handledare är legitimerad optiker. 

Du som funderar på att praktisera utomlands på termin 5, behöver börja planeringen för detta i mycket god tid och i nära kontakt med kursansvarig och examinator för praktikkursen (se kurswebben för kontaktuppgifter). Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats och allt annat kring din resa.

En annan möjlighet är att direkt efter termin 6 praktisera minst två månader i ett land som deltar i Erasmus+ samarbetet, då kan du ansöka om Erasmus+ praktikstipendium för detta. Läs mer i KI:s generella information om Erasmus+ praktikstipendium.

KI:s uppförandekod för KI-studenter vid utlandsstudier

Oavsett vart du reser i världen är det viktigt och ett krav att du känner till och följer KI:s uppförandekod för KI-studenter vid utlandsstudier.

Ansvariga för internationalisering på optikerprogrammet

Optikerprogrammets programdirektor är ansvarig för programmets internationalisering på delegation från UN CNS. En viktig del i detta är att ingå avtal om utbyten med utländska universitet, att skapa bra studiemöjligheter för eventuella inresande studenter och att främja lärarutbyte. Om det är fler sökande till utbyten än vad det finns platser för, så är det också programdirektor som fattar beslut om prioritering och tilldelning av platser.

Programdirektor ansvarar för akademiska frågor, till exempel bedömningen av vilka kurser som kan vara relevanta för dig att läsa under ditt utbyte. Det finns också en internationell studenthandläggare, som ansvarar för administrativa frågor, till exempel ansökningar och information om de olika universiteten, se Kontaktuppgifter.

Inresande utbytesstudenter

Utbytesavtal är ömsesidiga och ibland har vi studenter från våra partneruniversitet på flera kurser på programmet. Information om optikerprogrammets kursutbud för inresande utbytesstudenter finns på KI:s gemensamma sidor om utbytesstudier.