För dig som är student på Optikerprogrammet Utbytesstudier eller utlandspraktik

Att studera utomlands som utbytesstudent är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier och en ofta värdefull merit i din CV, lär du känna en ny stad och får kanske nya vänner för livet.

Det är inte svårt att bli nominerad och inte heller särskilt krångligt att söka, så missa inte chansen att läsa en del av optikerprogrammet utomlands! Det kan också finnas möjlighet att göra optikerpraktik utomlands, på denna sida hittar du information även om det.

Utbytesstudier

Inom optikerprogrammet finns möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Utbytet sker genom att optikerprogrammet har ingått avtal om studentutbyte med ett antal universitet runt om i världen, dit du som optikerstudent kan åka om du blir antagen. 

Utbytesstudierna genomförs inom ramen för ett antal olika utbytesprogram. Olika regler gäller för olika utbytesprogram. Hur länge du kan studera vid partneruniversitetet, hur mycket du får i stipendium/resebidrag m.m. bestäms alltså av vilket utbytesprogram avtalet är skrivet inom.

Innan du ansöker om utbytesstudier är det viktigt att du sätter dig in i vad detta innebär. På KI:s sida om utbytesstudier hittar du generell information om utbyten, reseberättelser från tidigare utresande studenter, resestipendier, samt viktiga saker för dig att tänka på innan, under, och efter utbytet. Läs igenom informationen innan du ansöker.

Det är viktigt att förstå att ansökan sker i två steg. Först ska du ansöka till KI om att bli nominerad till en av optikerprogrammets avtalade platser vid ett partneruniversitet, det är det som anvisningarna nedan gäller. Efter besked om att du kan nomineras ansöker du "som vanligt" till partneruniversitetet, som är den som antar eller avslår din ansökan. Låt dig inte avskräckas av att det är mycket information och kan verka krångligt - vi vill verkligen uppmuntra dig till att resa på utbyte och kommer att hjälpa dig med dina frågor under processen!

Ansökan om att bli nominerad

Sista ansökningsdag för att bli nominerad till utbytesstudier under efterföljande läsår, är alltid den 15 mars. Se dock även info längre ner om restplatser, som kan sökas när som helst! Prata med programdirektor inför din ansökan, för att få besked om vad som kan funka rent praktiskt och inte - du behöver ha idéer om detta när du fyller i din ansökan, även om saker kan komma att ändras senare.

Ansökningsformuläret för att bli nominerad hittar du här

Ansökan om att bli nominerad till utbytesstudier görs online i systemet Mobility-Online, i två steg. Det första steget är att du ska registrera en ansökan med dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, vilken termin och vilket ämnesområde du planerar att studera utomlands. Du anger också upp till 6 alternativa universitet i den ordning som du prioriterar. Innan du söker, prata med programdirektor för att försäkra dig om att dina val av universitet erbjuder kurser som fungerar i din utbildning och kommer att kunna tillgodoräknas.

Efter att du registrerat dig får du ett automatiskt epostmeddelande med en länk som du ska följa för att komplettera din "steg 1-ansökan" genom att ladda upp ett antal bilagor direkt i Mobility-Online (steg 2). Följande dokument ska laddas upp och bifogas den digitala ansökan:

Ansökningsformulär
Ansökan fylls i online och skrivs ut som en PDF som du också laddar upp i Mobility-Online. Obs! att fältet "Study options" kan fyllas i lite preliminärt, eftersom du ändå behöver diskutera igenom detta med programdirektor.

Curriculum Vitae (CV)
På engelska. Ett CV beskriver en persons meriter såsom utbildningar, anställningar, kurser, föreningserfarenheter, språkkunskaper. Ditt CV ska vara välskrivet i omvänd kronologisk ordning och lätt att förstå. Du behöver inte skicka med några intyg, men skall vara beredd att visa dem på begäran.  

Studiemeritförteckning
Ett registerutdrag ur Ladok, på engelska. Detta kan du själv hämta ut genom att logga in i Ladok. Om du vid ansökan saknar 5 hp eller mer ska du bifoga en bilaga med förklaring till varför. 

Motiveringsbrev
På engelska, max en A4-sida, ej handskriven. Motiveringen är en viktig del av din ansökan. När du skriver ditt motiveringsbrev för utlandsstudier vill optikerprogrammet att du tänker på att ta upp nedan nämnda punkter. Självklart är du fri att utveckla och ta upp även andra saker i ditt motiveringsbrev. 

Börja ditt brev med att presentera dig kort. 

Berätta varför du vill åka på utbyte samt vilka förväntningar du har på din utbytesperiod. 

Motivera varför just du skulle vara en bra kandidat att åka på ett studentutbyte. 

På vilket sätt skulle du representera Karolinska Institutet och optikerutbildningen på bästa sätt? 

Berätta också kortfattat hur du på bästa sätt skulle föra tillbaka dina utlandserfarenheter in i utbildningen. 

Ekonomi och försäkring

Om du blir antagen till utbyte får du ett stipendium som täcker en del av dina kostnader, och du kan behålla dina studiemedel från CSN under utbytet. Som student på KI är du också försäkrad under hela ditt utbyte.

Aktuella universitet och kurser

Just nu har optikerprogrammet utbytesavtal med universitet i Schweiz, Danmark och Spanien. Mer information om hur du söker kurser vid "ditt" universitet får du efter att du blivit nominerad till en utbytesplats. 

Restplatser

Platser som är lediga kan sökas löpande under året under förutsättning att ansökningstiden inte har passerats på det mottagande universitetet. Är du intresserad av att söka en restplats? Kontakta internationella studenthandläggaren för information om lediga platser.

Frågor och råd

Vi förstår att du nog behöver mer information än det du hittar här och på andra webbsidor för att bestämma dig för att resa på utbyte. Tveka därför inte att kontakta oss för att bolla dina funderingar och frågor! Processen är i viss mån flexibel och tillsammans försöker vi att hitta lösningar som passar just din situation!

Har du frågor om hela processen, din nomineringsansökan till KI eller (senare) din kursansökan till partneruniversitetet så tveka inte att kontakta programmets internationella handläggare, se Kontaktuppgifter.

Har du frågor om vilka kurser som kan passa att söka till på partneruniversitetet så kontakta optikerprogrammets programdirektor, se Kontaktuppgifter.

För mer information, se KI:s generella information om studier utomlands.

Reserapporter

För information om hur andra studenter har upplevt sitt utbyte på ett visst partneruniversitet, så rekommenderar vi att du läser någon av de reseberättelser som tidigare utbytesstudenter har skrivit.

Göra optikerpraktik utomlands

Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt för dig att göra den valbara kursen Praktisk optometri utomlands under programmets valbara period på termin 5. Programdirektor måste då ha godkänt din praktikplats i förväg, vilket bland annat kräver att kursplanen följs och att din handledare är legitimerad optiker. 

Du som funderar på att praktisera utomlands på termin 5, behöver börja planeringen för detta i mycket god tid och i nära kontakt med kursansvarig och examinator för praktikkursen (se kurswebben för kontaktuppgifter). Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats och allt annat kring din resa.

En annan möjlighet är att direkt efter termin 6 praktisera minst två månader i ett land som deltar i Erasmus+ samarbetet, då kan du ansöka om Erasmus+ praktikstipendium för detta. Läs mer i KI:s generella information om Erasmus+ praktikstipendium.

KI:s uppförandekod för KI-studenter vid utlandsstudier

Oavsett vart du reser i världen är det viktigt och ett krav att du känner till och följer KI:s uppförandekod för KI-studenter vid utlandsstudier.

Ansvariga för internationalisering på optikerprogrammet

Optikerprogrammets programdirektor är ansvarig för programmets internationalisering på delegation från UN CNS. En viktig del i detta är att ingå avtal om utbyten med utländska universitet, att skapa bra studiemöjligheter för eventuella inresande studenter och att främja lärarutbyte. Om det är fler sökande till utbyten än vad det finns platser för, så är det också programdirektor som fattar beslut om prioritering och tilldelning av platser.

Programdirektor ansvarar för akademiska frågor, till exempel bedömningen av vilka kurser som kan vara relevanta för dig att läsa under ditt utbyte. Det finns också en internationell studenthandläggare, som ansvarar för administrativa frågor, till exempel ansökningar och information om de olika universiteten, se Kontaktuppgifter.

Inresande utbytesstudenter

Utbytesavtal är ömsesidiga och ibland har vi studenter från våra partneruniversitet på flera kurser på programmet. Information om optikerprogrammets kursutbud för inresande utbytesstudenter finns på KI:s gemensamma sidor om utbytesstudier.

MP
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-07-06