För studenter på kursen Pedagogik och ledarskap kurskod 1RS020

Kursen ges av Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Idag är sjukvården helt olik den sjukvård som bedrevs för 50 år sen. En stor del av denna utveckling beror på tekniska och vetenskapliga framsteg, men i utvecklingen finns också komponenter som har att göra med hur man jobbar och hur man bemöter patienter. Kursens syfte är att du ska kunna leda och undervisa patienter, studenter och medarbetare inom verksamheten/organisationen på ett effektivt sätt.

Kursplan

Kursinformation

Dagens sjukvård kräver mer än att kunna ta bra bilder. Som röntgensjuksköterska ska man kunna handleda och vårda patienten och kunna dra nytta av evidensbaserad medicin samtidigt som man måste kunna leda sina medarbetare och patienter utifrån evidens. Trender inom olika hälso- och sjukvårdssystem tyder på att framtidens röntgensjuksköterskor kommer att ställas inför många nya utmaningar, t ex att erbjuda säker vård. Detta kräver att röntgensjuksköterskan vet hur behandlingsprocesser och rutiner kan förbättras i samverkan med andra. Kursens innehåll utgår från personliga erfarenheter och kompetenser från arbete inom hälso- och sjukvården och reflektioner kring hur man ska kunna tillämpa teorier inom pedagogik, ledarskap och gruppdynamik för att kunna förbättra hälso- och sjukvården. Under kursens gång kommer studenten att kontinuerligt testa de nyvunna kunskaperna. Vid kursens slut kommer därmed varje student att ha med sig personlig erfarenhet och konkreta verktyg för att kunna förbättra sjukvården under hela sin karriär. Sammanfattningsvis ska en röntgensjuksköterska som genomgått kursen kunna leda och undervisa patienter, anhöriga, studenter och medarbetare inom verksamheten på ett effektivt och evidensbaserat sätt, samt driva förbättringsprojekt inom vården.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig

Profile image

Ann Jacobsson

Postdoktor

Examinator

Kursadministratör

Profile image

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
AJ
Innehållsgranskare:
Maria Appelgren
2024-04-15