För studenter på kursen Preklinisk integration (4,5 hp) kurskod 2PS009

Kursen fokuserar på redan genomförda kurser och deras innehåll. Stor vikt läggs vid integration av kunskap och erfarenheter från olika delkurser.
Kursen ger kunskap om psykologers arbete i Sverige och Europa, såväl historiskt, som i nutid och i framtid, både mer generellt och i specialistrollen. I momenten behandlas vidare etiska dilemman som psykologer kan stöta på i sin yrkesutövning.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets femte termin och är på 4,5 hp.

Ramtider för HT23 är 28/8 - 17/9

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Susanna Jernelöv

Examinator

Elin Uddenstig

Kursadministratör
852482424
SJ
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-02-23