För dig som är student på Psykoterapeut­programmet Ny student på psykoterapeutprogrammet

Grattis till din plats på KI:s psykoterapeutprogram! Här hittar du viktig information om vad du behöver göra för att behålla din plats på programmet, och annat viktigt inför terminsstart.

Välkommen till psykoterapeutprogrammet på KI!

Vi ser fram emot att träffa och lära känna dig under din studietid och vi kommer att göra allt vi kan för att du ska känna att din utbildning blir så givande som möjligt. Sedan 2016 har psykoterapeutprogrammet på KI två inriktningar som läser delvis gemensamma kurser och delvis inriktningsspecifika kurser. Under utbildningen kommer du att inhämta de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för specialistpsykologer respektive psykoterapeuter.

Utbildningen ges i våra fina lokaler i Liljeholmen, på Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP). På sidan Programöversikt hittar du information om programmets upplägget, schema och hur dina studier fördelar sig över veckan. Besked om veckodag för VFU-placering för dig som går KBT-inriktning lämnas snarast efter besked om antagning.

Återigen - varmt välkommen!

Jonas Ramnerö, programdirektor och Hanna Sahlin, studierektor

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2021.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Om du har problem med att logga in, kolla gärna på sidan Mitt studentkonto där många steg-för-steg-lösningar finns. Om du sedan fortfarande har problem, kontakta Student-IT.

I samband med att du aktiverar ditt studentkonto tilldelas du en e-postadress som student på KI, din studentmail,  oftast förnamn.efternamn@stud.ki.se. Vi ber dig att lägga in din studentmail som mailadress i Ladok, eftersom utskick som vi gör till dig annars ofta studsar eller hamnar i din skräppost. Om du inte läser din studentmail så är det viktigt att du lägger in en vidarebefordran av din studentmail, så att du inte missar viktig information från oss!

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2021-08-02 till 2021-08-18 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på programmet.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kursen du ska registrera dig på heter
Inriktningsspecifik introduktionskurs – kognitiv beteendeterapi, kurskod 2PT117 (gäller dig som är antagen till programmets KBT-inriktning), respektive
Inriktningsspecifik introduktionskurs – specialist i klinisk psykologi, kurskod 2PT120 (gäller dig som är antagen till programmets specialistinriktning)

Du registrerar dig själv i Ladok inom angiven tid. Även framöver måste du registrera dig på dina kurser i Ladok, en gång per termin för kurser som löper över flera terminer. För programmets övriga kurser är registreringsperioden alltid en vecka innan kursstart, till och med kursens andra dag. Datumen framgår när du är inloggad i Ladok.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat den 2 augusti.

Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat mailar du istället till KI:s egen antagningsenhet antagning@ki.se.

Program- och kursstart med upprop

Torsdag 2 september träffas hela kursgruppen för en introduktionsdag till programmet.

När? Torsdag 2 september, kl. 9-16
Var? Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP), Liljeholmstorget 7, hiss B, plan 6, "Föreläsningssalen"

På introduktionsdagen presenteras programmet av programdirektor Jonas Ramnerö och studierektor Hanna Sahlin, kurser och kursansvariga lärare presenteras och du får information från studievägledare och programhandläggare. Vi gör också ett upprop och en brand- och lokalgenomgång. Efter lunch håller Jonas Ramnerö en föreläsning om psykoterapins historia och utveckling.

Vi följer självklart aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och KI om social distans med anledning av corona. Mer information om hur pandemin påverkar utbildningens upplägg ges i samband med att vi ses. Svar på många av dina frågor kan du redan nu hitta i KI:s gemensamma information till studenter om undervisning med anledning av corona, som uppdateras löpande.

Uppförandekod och sekretessförbindelse

Vid uppropet delas sekretessförbindelse och uppförandekod för KI:s studenter ut för din påskrift. Läs dem gärna redan innan vi ses!

Sekretessförbindelse
Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid KI

Hälsointyg och eTjänstekort inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)

För att du ska kunna delta i den VFU som börjar ca två veckor in på terminen, måste du uppfylla kraven på eTjänstekort och hälsointyg. För att kunna fylla i den hälsodeklaration och göra den JoBSH-kurs som krävs, behöver du ha ditt studentkonto och vara registrerad på din kurs. Du kan därför börja med detta först efter den 2 augusti 2021. Läs mer på sidan om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Rektor hälsar välkommen till Karolinska Institutet

Den 3 september arrangerar KI en välkomstceremoni för alla nyantagna studenter på de nationella programmen. Antalet deltagare på plats är mycket begränsat, men alla är välkomna att följa ceremonin på länk. Mer information om ceremonin och välkomnandet för nya studenter publiceras på ki.se/valkommen. Där hittar du även allmän information till dig som är ny student vid KI.

Var hittar jag vilken information?

Övergripande information som bara gäller psykoterapeutprogrammet hittar du här på programwebben, bland annat programmets utbildningsplan och en programöversikt där du ser vilka kurser som ska läsas vilken termin, regler för tillgodoräknande av tidigare studier och kontaktuppgifter till programstudievägledaren med flera. Om du kollar runt lite på programwebben innan studiestarten så får du en ganska god bild av vad som väntar under din kommande tid hos oss!

Alla kurser vid KI har en egen kurswebb/ kurshemsida där du bland annat hittar kontaktuppgifter till examinator och kursansvarig, kursens kursplan med litteraturlista och kursutvärderingar från tidigare kurstillfällen. Du hittar länkar till alla kurswebbar i programwebbens programöversikt. Schema hittar du på samma sida senast två veckor innan kursstart. Kurswebben är öppen för allmänheten.

Mer information om kursen och kommunikation under kursens gång finns i ett "låst" kursrum i KI:s lärplattform på webben, Canvas. Studenter får tillgång till kursrummet vid kursstart, ibland tidigare - det beror på när läraren valt att publicera kursrummet. Du kan mötas av en text i Canvas om att du saknar registrering på kursen, även om du har registrerat dig i Ladok. Så länge som du har registrerat dig i Ladok kan du dock bortse från detta meddelande i Canvas, och invänta kursstart. Du hittar all info som kan behövas innan kursstart på den öppna kurswebben (se ovan).

På sidan Student på KI finns generell information samlad om allt annat som du behöver veta som student på Karolinska Institutet, till exempel information om Studenthälsan, biblioteket (KIB), lika villkorregler om examination och fuskstöd för dig med funktionsvariation, info om hur du skaffar ditt KI-kort (passerkort, lånekort mm), kontaktar IT-support, hittar på campus - och mycket mycket mera.

Lite praktiskt om våra lokaler

På KCP finns ett kök där du som student har tillgång till mikrovågsugn, kyl och kaffeautomat. I omgivningarna finns också gott om restauranger och caféer med olika utbud och prisklasser.

Vi har ett mindre antal stationära datorer, tillgängliga för alla studenter att använda på plats. Delar av undervisningen sker dock digitalt på distans och för att kunna delta behöver du därför ha en egen dator eller telefon med kamera och internetuppkoppling.

KCP har ett eget referensbibliotek där det går bra att låna böcker för att läsa på plats. Däremot får du inte låna hem böcker härifrån.

Du kommer att få en kod för att komma in i lokalerna de dagar som du har schemalagd undervisning på KCP. Var noga med vem du släpper in, så att inga obehöriga får tillträde till lokalerna.

För parkering av cykel eller bil hänvisar vi dig till gator och parkeringar i omgivningarna. KCP har inga cykelställ eller parkeringsplatser, och det är inte tillåtet att förvara cyklar i våra lokaler.

Studiemedel från CSN och sjukanmälan

Om du ansöker om studiemedel under din studietid så är det vår starka rekommendation att du ansöker om ett helt läsår i taget, alltså inte terminsvis, eftersom flera av programmets kurser löper över två terminer. På så sätt hinner alla dina studieresultat rapporteras i Ladok innan CSN gör sin kontroll inför nästa period med studiemedel.

Om du blir sjuk under din studietid ska du anmäla det till Försäkringskassan, se Försäkringskassan.se och CSN.se för mer information. Informera också kursansvarig eller kursadministratör om din frånvaro.

Frågor?

Har du frågor om KI:s psykoterapeutprogram är du självklart välkommen att kontakta oss! På sidan Kontaktuppgifter finns information om hur du når oss som jobbar med programmet.