För studenter på kursen Sexuell hälsa 7,5 hp kurskod 1SJ032

På kurswebben för 1SJ032 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om frågor kring hur ohälsa, behandlingar och ingrepp kan ha inverkan på personens sexualitet, dess lust och förmåga.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24: 29 april

 

Covid-19

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.


Om kursen

Varmt välkommen till den valbara kursen Sexuell hälsa inom sjuksköterskeprogrammet. För mer information om lärandemål och liknande, se kursplan.

Kursen är nätbaserad, bedrivs på helfart under fem veckor och genomförs i nära samarbete med den kliniska verksamheten. 

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är 2 veckor före kursstart och 2 dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering VT23

Senast genomförda kursanalys VT22

Schema

Schema Valbar kurs Sexuell hälsa VT23

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben. 

Omexamination

Information ang. omexamination på kursen 1SJ032 hittar du här. Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 


Kontaktuppgifter

Kursansvarig institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad.

Profile image

Vanja Berggren

Kursansvarig
852483606

Kursexaminator
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
852488059
Profile image

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
852488233

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Efter att du registrerat dig i Ladok på din kurs, får du åtkomst till kursen i Canvas. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

VB
Innehållsgranskare:
Glenn Kullman
2023-12-19