För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Ansökan om tillgodoräknande på Sjuksköterskeprogrammet

Ansökan om tillgodoräknande

OBS! för att vi ska kunna ge dig ett besked innan terminsstart, önskar få in din ansökan senast 14 augusti!

Vi rekommenderar också, i väntan på besked, att du deltar i vår programstart den 28/8.

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. För högskoleutbildning gäller rätten om det finns ett godkänt resultat och om det inte föreligger väsentlig skillnad. Detta innebär att bedömningen av ansökningar i dessa fall ska vara generös.

 

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-06-20