För studenter på kursen Socialpsykologi (15 hp) kurskod 2PS003

Kursen behandlar ämnet grundläggande socialpsykologi och utvecklar färdigheter i samtalsmetodik.
På den här sidan hittar du kursplanen där du kan läsa mer om kursens innehåll, mål och upplägg. Du hittar också schema, kontaktuppgifter och inlogg till Canvas.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets andra termin och är på 15 hp.

Ramtider för VT23 är 27/3 - 4/6

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema VT23

Aktuellt schema finns i Canvas

 

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Andreas Olsson

Momentansvarig (moment 1 och 2), examinator

Cecilia Fyring

Momentansvarig (moment 3)

Sara Isling

Momentansvarig (moment 3)

Elin Uddenstig

Kursadministratör
AO
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-05-08