För studenter på kursen Specifik omvårdnad 1 - Verksamhetsförlagd utbildning kurskod 1RS027

På kurswebben för 1RS027 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Syftet med kursen är att du som student ska förvärva såväl teoretisk som praktisk kunskap i omvårdnad, vilket i din kommande yrkesutövning som röntgensjuksköterska kommer att skapa förståelse för och underlätta dina möten med patienter och deras närstående.

Kursplan

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Välkomstinformation VT22

Kursen startar 2022-05-16 och slutar 2022-06-05.

Kursen ges under vecka 20–22, vårterminen 2022. Kursen inleds med introducerande föreläsningar under två dagar. Därefter följer dagar med egna studier samt en halv dags aktiviteter på kliniskt träningscentrum (KTC) Södersjukhuset. Under KTC-dagen kommer du att möta simulerade patientsituationer samt träna SBAR och NEWS2 för att kunna kommunicera effektivt i vårdteamet och bedöma fysiskt hälsotillstånd hos patienter avseende vitala parametrar och risk för försämring. 

Måndagen den 23 maj börjar din verksamhetsförlagda utbildning på en vårdavdelning. Under sju VFU-dagar kommer du under handledning att utveckla din kompetens i grundläggande omvårdnad, bemötande, kommunikation och teamarbete. I huvudsak är VFU-dagarna förlagda dagtid, men kvällspass kan förekomma vilket innebär att du börjar ca kl. 13:00 och slutar ca kl. 21:00. Kursen avslutas med teoridagar för egna studier inför inlämningen av den skriftliga hemexaminationen och det avslutande examinerande seminariet på fredag vecka 22.

Kursen innehåller följande delar:

 • Lagar och författningar som reglerar röntgensjuksköterskans arbete
 • Kommunikation i vården
 • Autonomi, integritet och värdighet
 • Omvårdnadsprocessen
 • Patientsäker vård relaterad till medicinsk teknik och hygieniska principer
 • Teamsamverkan
 • Transitioner under livsloppet samt i vårdkedjan

Campus träffar:

 • Måndag 16/5 kl. 10-16 sal 104
 • Tisdag 17/5 kl. 9-16 sal 104
 • Torsdag 2/6 kl. 9-12 sal 104
 • Fredag 3/6 kl. 9-12.30 5 grupprum Sal 305, 306, 312, 315 och 316.

KliPP 

(Kliniskt Placerings Program): i länken nedan kan du se vilken kontaktperson du har och vilken avdelning du är placerad på. Du använder samma inloggning som din studentmejl.

KLiPP: Logg in

För att veta om din VFU placering måste du ha tillgång till KLIPP. Detta krävs att du har ett lösenord och information om var du hittar placeringslistan. 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Nytt från VT21 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Tillgång till kursrummet

Du kommer att  få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Schema

Schema för kursen presenteras senast två veckor före kursstart.

Preliminärt schema ssk T2 Vt 22 1RS027 helfart Campus

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Karin Mattsson

Kursansvarig

Cecilia Moberg

Kursens examinator

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör

Jessica Ekberg

Kursadministratör Röntgensjuksköterskeprogrammet - svarar på allmänna frågor och KliPP

Ann-Kristin Berntoft

VIL-samordnare

Studievägledning Specialistprogrammen, NVS

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

Undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

Undervisningen kommer att bedrivas delvis eller helt på distans pga covid 19. Vi kommer att undvika att träffas på Campus i den mån det går. Mer information kommer under terminens gång.

VFU färdighetsträning och klinisk examination kommer dock att ske på plats

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med Zoom (via och utanför Canvas)

Du kan läsa mer om hur du ansluter dig till lärarens onlinemöte