För studenter på kursen Specifik omvårdnad 1 - Verksamhetsförlagd utbildning kurskod 1RS027

På kurswebben för 1RS027 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Syftet med kursen är att du som student ska förvärva såväl teoretisk som praktisk kunskap i omvårdnad, vilket i din kommande yrkesutövning som röntgensjuksköterska kommer att skapa förståelse för och underlätta dina möten med patienter och deras närstående.

Kursplan

Välkomstinformation VT24

Kursen startar 2024-05-15 och slutar 2024-06-02.

Kursen ges under vecka 20–22, vårterminen 2023. Kursen inleds med introducerande föreläsningar under och obligatoriska aktiviteter i samband med dessa. 

Måndagen den 22 maj börjar din verksamhetsförlagda utbildning på en vårdavdelning. Under VFU-dagarna kommer du under handledning att utveckla din kompetens i grundläggande omvårdnad, bemötande, kommunikation och teamarbete. I huvudsak är VFU-dagarna förlagda dagtid, men kvällspass kan förekomma vilket innebär att du börjar ca kl. 13:00 och slutar ca kl. 21:00. Kursen avslutas med teoridagar, ett obligatoriskt seminarium och en hemexamination.”

Kursen innehåller följande delar:

 • Lagar och författningar som reglerar röntgensjuksköterskans arbete
 • Kommunikation i vården
 • Autonomi, integritet och värdighet
 • Omvårdnadsprocessen
 • Patientsäker vård relaterad till medicinsk teknik och hygieniska principer
 • Teamsamverkan
 • Transitioner under livsloppet samt i vårdkedjan

Campus träffar:

 • Måndag 15/5 kl. 10-16 sal 402 Alfred Nobels Allé 23 (ANA 23) 
 • Tisdag 16/5 kl. 9-16 sal 402 ANA 23
 • Onsdag 17/5 9-16 sal 402 ANA 23 + egen vald plats
 • Fredag 19/5 kl. 9-12 sal 402 ANA 23 + egen vald plats
 • Torsdag 1/6 kl. 9-16 sal 402 ANA 23
 • Fredag 2/6 kl. 9-12.00 4 grupprum Sal 305, 306, 312 och 315.

KliPP 

(Kliniskt Placerings Program): i länken nedan kan du se vilken kontaktperson du har och vilken avdelning du är placerad på. Du använder samma inloggning som din studentmejl.

KLiPP: Logg in

För att veta om din VFU placering måste du ha tillgång till KLIPP. Detta krävs att du har ett lösenord och information om var du hittar placeringslistan. 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

 

Tillgång till kursrummet

Efter registrering i Ladok på kursen kommer du få tillgång till kursrummet i Canvas.

Schema

Schema för kursen presenteras senast två veckor före kursstart.

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Eva Broberger

Kursens examinator
Profile image

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör

Ann-Kristin Berntoft

VIL-samordnare

Studievägledning Specialistprogrammen, NVS

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

PA
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-03-25