För studenter på kursen Transfusionmedicin (7,5 hp) kurskod 1BA180

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillämpa sig fördjupade kunskaper inom transfusionsmedicin och immunhematologi.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen börjar med ABO, Rh-systemet och övriga blodgruppssystem.Du kan förbereda Dig genom att läsa kapitel 1-5 i kurslitteraturen. Kurslitteratur i Transfusionsmedicin är boken "Blodgruppsserologi" av Imelda Bromilow och Geoff Daniels.

Laborationer, seminarier, redovisning av artiklar, och PBL är obligatoriska.

Laborationer: Projektbeskrivning inför laboration görs i grupp, det laborativa arbetet utförs enskilt och fullständig labrapport inlämnas enskilt. 

Kursen har 2 moment:

Transfusionsmedicinsk metodik (3.0hp)

Transfusionsmedicin teori (4.5hp)

 

 

Välkomstinformation

Kursstarten äger rum torsdag den 4 november kl.10.00 i 4N Takterassen, Alfred Nobels allé 8, ANA8/Futura.

Tentamen äger rum tisdag den 7 december kl 10.00-13.00  i Sal Lagerlöf Plan 4, ANA Futura

Kursen har 2 moment:
Transfusionsmedicinsk metodik (3.0hp)
Transfusionsmedicin teori (4.5hp)

Den teoretiska delen utgörs av föreläsningar, seminarier och redovisning av en vetenskaplig artikel. I slutet på kursen arbetar man med instuderingsfrågor vilka redovisas i seminarieform. 

Den praktiska delen utgörs av laborationer och en skriftlig inlämning av en labrapport. Båda delarna krävs för godkänd kurs. 

Laborationer, seminarier, och redovisning av artiklar är obligatoriska moment, vilket framgår av schemat.

 

Välkomna!

Per Marits            Elin Xu         Kristina Ehn

 

Schema

Länk till schema: (se bifogat dokument)

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Per Marits

Kursansvarig
08-585 867 43
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-09-28