Alla program

Här visas alla utbildningsprogram som ges av Karolinska Institutet. Observera att vissa program endast ges vartannat år.

De kompletterande utbildningarna för barnmorskor och fysioterapeuter som ges vårterminen 2023 kommer att publiceras senast i juni 2022.

Alla program 2022-2023

S
Studentkommuni…
2022-04-25