För studenter på kursen Arbetsfysiologi och ergospirometri (7,5 hp) kurskod 2QA240

Syftet med kursen är att lära ut hur och varför ergospirometri utförs, hur data tolkas och specifik applicering för olika patientgrupper. Utöver detta kommer en gedigen arbets- och idrottsfysiologisk bakgrund att ges. Se schema för mer information. Teoretiska moment kommer att varvas med praktiska demonstrationer i små grupper och fallgenomgångar. 

Kursplan

Kursinformation

Den här kursens ger dig fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi och  ergospirometri (arbetsprov med analys av andningsgaser) vid såväl normala som patofysiologiska tillstånd. I kursen diskuteras anpassning till akut och långvarigt fysiskt arbete samt arbetsfysiologiska tester med fokus på ergospirometri.

Detta är en fristående kurs som främst riktar sig till dig som är biomedicinsk analytiker, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, idrottsmedicinare eller har liknande utbildning om minst 120 hp.

Kursen går helt på distans och omfattar föreläsningar, seminarier och diskussioner on-line samt övningsuppgifter via läroplattform. Kursen omfattar tre tema-områden som var och en avslutas med ett obligatorisk seminarium.

 

Välkomstinformation

Kursen startar med en digital kick-off vecka 3.

Mer information om kursstart kommer.

Schema

Detaljerat schema kommer inför kursstart.

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Helena Wallin

Kursansvarig