För studenter på kursen Arbetsfysiologi och ergospirometri (7,5 hp) kurskod 2QA240

Syftet med kursen är att lära ut hur och varför ergospirometri utförs, hur data tolkas och specifik applicering för olika patientgrupper. Utöver detta kommer en gedigen arbets- och idrottsfysiologisk bakgrund att ges. Se schema för mer information. Teoretiska moment kommer att varvas med praktiska demonstrationer i små grupper och fallgenomgångar. 

Kursplan

Kursinformation
 

Detta är en fristående kurs som vänder sig till dig med viss erfarenhet inom arbetsfysiologi (Arbetsprov i olika former) och lungfunktionsmätningar (spirometri och syremättnadsmätningar). Du är läkare eller BMA med inriktning klinisk fysiologi men kan även ha en annan professionell bakgrund med ovanstående erfarenhet och kunskap.

Syftet med kursen är att lära ut hur och varför ergospirometri utförs, hur data tolkas och specifik applicering för olika patientgrupper. Utöver detta kommer en gedigen arbets- och idrottsfysiologisk bakgrund att ges. Se schema för mer information. Teoretiska moment kommer att varvas med praktiska demonstrationer i små grupper och fall genomgångar. 

Välkomstinformation


Mer information om kursstart kommer.

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter