För studenter på kursen Kost och fysisk aktivitet som medicin (7,5 hp) kurskod 1QA081

Effekt på hälsan av mat och fysisk aktivitet, näringsrekommendationer och deras underlag, rekommendationer för fysisk aktivitet och deras underlag, tarmflorans betydelse för hälsan, påverkan av oxidativ stress och kronisk inflammation på hälsan, energiförbrukning och näringsintag, kritiskt värdering av kopplingen mellan forskningsresultat och populärvetenskap

Kursplan

Kursinformation

Upplägg:
Kursen har ett antal online-träffar (föreläsningar, webbinarier, redovisningar) via Adobe Connect. Om det finns önskemål kan man delta på vissa föreläsningar, webbinarier och redovisningar på plats på Karolinska institutet i Flemingsberg. Anmälan till att delta fysiskt på något av detta görs till kursansvarig enligt information. Mellan träffarna har ni uppgifter att göra, vissa individuellt och andra i grupp. Ni kommer också att få fördjupa er i en egen uppgift som ni förbereder mellan träffarna och som redovisas individuellt i slutet av kursen. Kursen avslutas med en individuell skriftlig examination.

Övningstillfälle: 
Delta på minst ett övningstillfälle med Adobe Connect innan kursstart. Detta är viktigt eftersom kursen ges helt via Adobe Connect och vi inte vill ta tid till att hantera svårigheter med webb-plattformen vid kursstart. Se till att du har en dator med bra internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en relativt tyst omgivning där du kan prata fritt. 

Dagar:
Den schemalagda undervisningen sker på tisdagkvällar. Se schema på en separat flik. Mellan träffarna har ni uppgifter att göra, vissa individuellt och andra i grupp. Vilka uppgifter som ska göras och när dessa ska göras anges på kurssidan i pingpong. Det är endast i vissa fall som uppgifterna anges i schemat.

Lokal: Egen plats via Adobe Connect alternativ på Alfred Nobels alle 8, Flemingsberg för vissa föreläsninar eller redovisningar. Anmälan till kursansvarig i förväg. Kursaktiviteterna genomförs via webben i programmet Adobe Connect. Dator, hörlurar med mikrofon och en bra internetupkoppling behövs vid dessa tillfällen. Du kan alltså sitta på valfri plats.

Adobe Connect: Föreläsningar, workshops och redovisningar sker via Adobe Connect. Du loggar in i Adobe Connect genom att klicka på en länk. Det är viktigt att du innan kursstart har provat att logga in och att du har bra internetuppkoppling, mikrofon och hörlurar/högtalare. Innan kursstart ska alla logga in i Adobe Connect för att testa att allt fungerar. Se schemat för övningstillfällen samt i menyn till vänster Om kursen-->"Övningstillfälle i Adobe Connect"

Ur innehållet:

Effekt på hälsan av mat och fysisk aktivitet, näringsrekommendationer och deras underlag, rekommendationer för fysisk aktivitet och deras underlag, tarmflorans betydelse för hälsan, påverkan av oxidativ stress och kronisk inflammation på hälsan, energiförbrukning och näringsintag, kritiskt värdering av kopplingen mellan forskningsresultat och populärvetenskap 

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om möjligheter att förebygga och behandla sjukdom med hjälp av kost och fysisk aktivitet. Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva kroppens energi- och ämnesomsättning på cell- och helkroppsnivå,
- beskriva kostens näringsämnen och deras funktion i kroppen,
- beskriva kroppens anpassning till fysisk aktivitet/träning,
- redogöra för sambanden mellan kost, fysisk aktivitet och folksjukdomar,
- redogöra för aktuella rekommendationer för kost och fysisk aktivitet samt den vetenskapliga bakgrunden,
- utföra enkel mätning av näringsintag och fysisk aktivitet

Välkomstinformation

Kursstart: 
Registrera dig innan kursstart i LADOK

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärdering vt-19:
https://ki.app.box.com/file/475068056779

Kontaktuppgifter

Maria Westerståhl

Kursansvarig