För studenter på kursen Kost och fysisk aktivitet som medicin (7,5 hp) kurskod 1QA081

Effekt på hälsan av mat och fysisk aktivitet, näringsrekommendationer och deras underlag, rekommendationer för fysisk aktivitet och deras underlag, kritisk värdering av kopplingen mellan forskningsresultat och populärvetenskap


Kursplan

Kursinformation

Upplägg:
Kursen har ett antal online-träffar (föreläsningar, webbinarier, redovisningar) via Zoom. Mellan träffarna har ni uppgifter att göra, vissa individuellt och andra i grupp. Ni kommer också att få fördjupa er i en egen uppgift som ni förbereder mellan träffarna och som redovisas individuellt i slutet av kursen.

Dagar: Den schemalagda undervisningen sker på kvällar. Mellan träffarna har ni uppgifter att göra, vissa individuellt och andra i grupp. Vilka uppgifter som ska göras och när dessa ska göras anges på kurssidan i Canvas.

Lokal:  Valfri plats

Zoom: Föreläsningar, webbinarier och redovisningar sker via Zoom.

Ur innehållet: Effekt på hälsan av mat och fysisk aktivitet, näringsrekommendationer och deras underlag, rekommendationer för fysisk aktivitet och deras underlag, kroppens energiförbrukning och näringsintag, kritiskt värdering av kopplingen mellan forskningsresultat och populärvetenskap 

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om möjligheter att förebygga sjukdom med hjälp av kost och fysisk aktivitet. Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva kroppens energi- och ämnesomsättning på cell- och helkroppsnivå,
- beskriva kostens näringsämnen och deras funktion i kroppen,
- beskriva kroppens anpassning till fysisk aktivitet/träning,
- redogöra för sambanden mellan kost, fysisk aktivitet och folksjukdomar,
- redogöra för aktuella rekommendationer för kost och fysisk aktivitet samt den vetenskapliga bakgrunden,
- utföra enkel mätning av näringsintag och fysisk aktivitet

Välkomstinformation

Kursstart: v3 2022

Registrera dig innan kursstart i LADOK för att få tillgång till kurssidan i Canvas där all information och alla länkar finns

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursen har inte tidigare givits som distanskurs, utan gavs som hybrid campus/distans VT19

Kontaktuppgifter

Maria Westerståhl

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2022-06-28