För studenter på kursen Projektledning och projekt som arbetsform (7,5 hp) kurskod 2QA234

Under kursen kommer vi att diskutera frågor utifrån våra samlade erfarenheter och kursmaterialet om projekt och dess dynamik, vilket ska leda fram till att du som kursdeltagare känner dig förberedd för att arbeta och leda projekt på din arbetsplats.

Kursen går på distans (online learning) och vårt samplingsplats under kursen är här i Canvas. Kursen innehåller också tre stycken obligatoriska heldagsträffar på Karolinska Institutet Campus Huddinge.

Kursplan

Kursinformation


Välkommen till kursen "Projektledning och projekt som arbetsform" 7,5hp som går under tiden 20180903 till 20190120. VIKTIGT! Information om antagning och kursregistrering för ht2018 finns längre ner i texten. Under kursen kommer vi att diskutera  frågor utifrån våra samlade erfarenheter och kursmaterialet om projekt och dess dynamik, vilket ska leda fram till att du som kursdeltagare känner dig förberedd för att arbeta och leda projekt på din arbetsplats.

Kursen går på distans (online learning) och vårt samplingsplats under kursen är här i Canvas. Kursen innehåller också tre stycken obligatoriska heldagsträffar på Karolinska Institutet Campus Huddinge.

Kursen är indelad i fyra delar:
Projekt som arbetsform
Projektgruppens dynamik och hur denna påverkar projektets utfall
Ledarskap
Planering och genomförande av eget projekt - Att utvärdera ett genomfört projekt

Kursen bygger framförallt på egen inläsning, bearbetning av distansuppgifter samt onlinediskussioner (i Canvas) med andra studenter och lärare på kursen. Det är viktigt att du återkommande reflekterar över ditt eget lärande och aktivt deltar i  onlinediskussionerna under kursen.

I de tre första delarna arbetar ni individuellt men deltar i diskussionerna. I den fjärde delen kommer ni att arbeta i mindre grupper med att tillsammans planera och genomföra en större utvärdering av ett redan avslutat

Välkomstinformation


Mer information om kursstart kommer.

Om antagning och kursregistrering

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 27 juli, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. 

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Du kan registrera dig under perioden . Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill lämna återbud efter att du har registrerat dig på kursen kontaktar du antagning@ki.se.

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärdering ht-18:
https://ki.app.box.com/file/397570739407

Kursanalys ht-18:
https://ki.app.box.com/file/515454091116

Kontaktuppgifter

Pernilla Lång

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-07-12