För studenter på kursen Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning (7,5 hp) kurskod 2QA208

Kursen är en fristående kurs som syfftar till att fördjupa kunskaperna kring klinisk tillämpning och tolkning av de vanligaste undersökningsmetodikerna inom kardiovaskulära sjukdomar. Ekg, arbetsprov, ekokardiografi/Doppler, duplex av kärl samt hjärtscintigrafi. Applikation och tolkning av svar vid olika sjukdomstillstånd. Kursen genomförs helt på distans. 

Kursplan

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto.Kontona är klara för aktivering i början av augusti.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Du kan registrera dig mellan 200817-200907.  Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.
 

Välkomstinformation

Datum: 200907
Lokal: Distansundervisning via zoom. Länk kommer att meddelas veckan innan kursstart.
Tid:
kl.17.00

Ni kommer att få åtkomst till kurssidorna på läroplattformen Canvas senast en vecka innan kursstart. 

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärdering vt-19:
https://ki.app.box.com/file/481004849043

Kontaktuppgifter

Helena Wallin

Kursansvarig