För studenter på kursen Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning (7,5 hp) kurskod 2QA208

Kursen är en fristående kurs som syfftar till att fördjupa kunskaperna kring klinisk tillämpning och tolkning av de vanligaste undersökningsmetodikerna inom kardiovaskulära sjukdomar. Ekg, arbetsprov, ekokardiografi/Doppler, duplex av kärl samt hjärtscintigrafi. Applikation och tolkning av svar vid olika sjukdomstillstånd. Kursen genomförs helt på distans. 

Kursplan

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto.Kontona är klara för aktivering i början av augusti.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Registreringsperioden är 2024-03-04-2024-03-19. Om du inte registrerar dig förlorar du automatiskt din kursplats. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.
 

Välkomstinformation

Kursen är en distanskurs på 50% över hela vårterminen med kursstart måndagen den 25 mars kl.17.00-20.00 via Zoom. Länk kommer att meddelas veckan innan kursstart. Kursen genomförs via vår lärplattform som heter Canvas. Mer information om lärplattformen och kursuppgifterna kommer närmare kursstart. Eftersom hela kursen ges på distans och med digitala möten är det nödvändigt att du har tillgång till dator, internetuppkoppling samt någon form av web-kamera, högtalare och mikrofon.

Ni kommer att få åtkomst till kurssidorna på läroplattformen Canvas senast en vecka innan kursstart. 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Thomas Gustafsson

Examinator

Martin Engvall

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-03-25