För studenter på kursen Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar, 7.5 hp kurskod 1QA135

Detta är en kurs för dig som är intresserad av människans sjukdomar, deras uppkomst, och hur dessa kan diagnosticeras, och vad man forskar på inom dessa sjukdomar. I Hans Roslings spår undersöker vi olika sjukdomsgrupper utifrån ett globalt perspektiv samt söker och värderar information som du kan lita på i sann "Factfullness" anda.

Kursplan

Kursinformation

Information om kursregistrering hittar du här.

I kursen fokuserar vi på generella principer för sjukdomsprocesser såsom inflammation, infektion och tumörutveckling. Kursen innehåller även fördjupade exempel på vanliga sjukdomstillstånd och metoder för diagnostik och uppföljande mätning av sjukdom. Kursen passar både dig som vill lära dig mer om medicin och även dig som funderar på att läsa en utbildning inom det medicinska området. Vi har även en rad forskningsbaserade-föreläsningar för att vidare inspirera dig till att vilja veta mer om hur man kan fortsätta att fördjupa sig efter en medicinsk utbildning och vad som man forskar om idag inom dessa sjukdomsområden. 
 

Välkomstinformation

Syftet med kursen är att ge er studenter en inblick i olika medicinska professioner, ge grundläggande kunskap i hur olika sjukdomar och sjukdomstillstånd uppkommer, och hur man (eventuellt) kan mäta dessa samt ge en inblick i vad för forskning som bedrivs på KI för dessa sjukdomstillstånd. Vi vill inspirera er att på sikt ge er in i vår värld och hitta er väg för att ge kunskap och hjälpa människor i vår värld. För att även angripa det globala perspektivet, så tar vi upp detta i våra föreläsningar och ni kommer som en del av kursen och så att läsa Factfulness: tio knep som hjälper dig att förstå världen, och reflektera kring denna.

 Kursen kommer att ges på deltid motsvarande 25% under hela höstterminen.

Kursen kommer att ges digitalt på distans. Vi kommer använda verktyget zoom för digitala föreläsningar och seminarier. För seminarier och presentationer krävs att du har mikrofon och kamera tillgängligt för din dator, alternativt att du loggar in på zoom via mobil eller läsplatta.

Som lär-plattform kommer vi använda Canvas, där kommer du som student få information och tillgång till material för kursen.

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla förståelsen för sjukdomar hos människa och om hur olika sjukdomstillstånd kan mätas/följas och behandlas.

Samtidigt vill vi öka kunskapen om de olika professioner som verkar i och kring vården idag. Så vi har försökt att få föreläsare med olika professioner till de olika temadagarna för att ni som studenter ska ha möjlighet att ställa frågor kring professionera/yrkena och inte bara om de sjukdomar som kommer tas upp under dessa tillfällen.  

Kursdeltagande och pedagogiskt stöd:

  • De schemalagda temadagarna på zoom är inte alla obligatoriska men det krävs närvaro och aktivt deltagande på 4 av 6 temadagar, obligatoriskt deltagande vid bokprojektsdiskussionstillfället, samt vid den muntliga presentationen av fördjupningsprojektet för att få godkänd kurs.

Vidare krävs:

  • Deltagande vid arbete och muntlig presentation av litteraturuppgift.
  • Godkänt skriftligt arbete (grupp).
  • Godkända inlämningsuppgifter och självtester (Canvas), samt utförd läslogg för bokprojektet.
  • Godkänd skriftlig digital tentamen.

Om du har (eller kommer söka) pedagogiskt intyg för kursen (ex förlängd skrivtid vid digital examination) så behöver vi detta intyg i god tid. Minst 3 veckor innan moment som kräver detta intyg (ex digital examination)

Om du avbryter dina studier under kursens gång är vi tacksamma för att du meddelar oss det via mejl."

Schema

KURSTRÄFFAR OCH GRUPPINDELNING: Kursen har utöver momenten i Canvas även obligatoriska digitala träffar i mötesverktyget ZOOM. Kursträffarna för HT-23 är följande datum:

Uppdateras senare

KURSLITTERATUR: För kursen använder vi Basic pathology : an introduction to the mechanisms of disease. Lakhani, Sunil R.; Finlayson, Caroline J.; Dilly, Susan A.; Gandhi, Mitesh. Och Rosling, Hans; Rosling Rönnlund, Anna; Rosling, Ola Factfulness : tio knep som hjälper dig att förstå världen

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-01-30