För studenter på kursen Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar, 7.5 hp kurskod 1QA135

Detta är en kurs för dig som är intresserad av människans sjukdomar, deras uppkomst, och hur dessa kan diagnosticeras, och vad man forskar på inom dessa sjukdomar. I Hans Roslings spår undersöker vi olika sjukdomsgrupper utifrån ett globalt perspektiv samt söker och värderar information som du kan lita på i sann "Factfullness" anda.

Kursplan

Kursinformation

I kursen fokuserar vi på generella principer för sjukdomsprocesser såsom inflammation, infektion och tumörutveckling. Kursen innehåller även fördjupade exempel på vanliga sjukdomstillstånd och metoder för diagnostik och uppföljande mätning av sjukdom. Kursen passar både dig som vill lära dig mer om medicin och även dig som funderar på att läsa en utbildning inom det medicinska området. Vi har även en rad forskningsbaserade-föreläsningar för att vidare inspirera dig till att vilja veta mer om hur man kan fortsätta att fördjupa sig efter en medicinsk utbildning och vad som man forskar om idag inom dessa sjukdomsområden. 
 

Välkomstinformation

 

Schema

Länk till schema bifogas inom kort.

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen har inte gått tidigare.

Kontaktuppgifter