För studenter på kursen Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära, 7.5 hp kurskod 1QA136

Kursen ger dig grundläggande kunskap om orsaker till sjukdomsbild samt behandlingar vid allvarliga sjukdomar av stor betydelse för folkhälsan. Under kursen diskuteras grundläggande patofysiologiska principer, tumörsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar samt diabetes.

Kursplan

Kursinformation

Kursen riktar sig till dig utan tidigare högskoleutbildning och som önskar en introduktion till ämnet sjukdomslära (patofysiologi). Kursens innehåll förmedlas genom både webbaserade läraktiviteter och sex utbildningsdagar som är förlagda på campus: två dagar i samband med kursstart, två dagar halvvägs i kursen och två dagar under sista kursveckan. De campusförlagda dagarna innehåller liveföreläsningar, workshops och examinationer. Kursen förutsätter att du har kunskap om den friska människokroppen, exempelvis från studier inom vård- och omsorgsprogrammet.

max sex utbildningsdagar förlagda på campus: i samband med kursstart, halvvägs i kursen och i slutet av kursen. 

Välkomstinformation

 

Schema

Länk till schema bifogas inom kort.

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen har inte gått tidigare.

Kontaktuppgifter