För studenter på kursen Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära, 7.5 hp kurskod 1QA136

Kursen ger dig grundläggande kunskap om orsaker till sjukdomsbild samt behandlingar vid allvarliga sjukdomar av stor betydelse för folkhälsan. Under kursen diskuteras grundläggande patofysiologiska principer, tumörsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar samt diabetes.

Kursplan

Kursinformation

Kursen riktar sig till dig utan tidigare högskoleutbildning och som önskar en introduktion till ämnet sjukdomslära (patofysiologi).

Välkomstinformation

STUDENTKONTO OCH AKTIVERING: I och med antagningen får du ett studentkonto på KI (om du inte redan har ett sedan tidigare). Detta behöver du själv aktivera. Information om hur du aktiverar ditt konto finns på https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto. Om du har frågor gällande studentkontot eller aktiveringen så vänd dig till Student-IT för support:studentit@ki.se

KURSREGISTRERING: Du registrerar dig själv på kursen via https://www.student.ladok.se/student/loggain. Registreringsperioden är 230821-230830. Om du inte registrerar dig förlorar du automatiskt din kursplats.

OM DU INTE KAN GÅ KURSEN: Det är inte alltid helt lätt att planera så om det skulle visa sig att du inte har möjlighet att delta i denna kursomgång så är vi tacksamma om du lämnar återbud via ditt konto på www.antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen öppnar. Vill du lämna återbud efter att registreringen gör du det i Ladok . Det gör att vi då har möjlighet att ge din plats till någon annan som gärna vill gå kursen. Tack!

KURSLITTERATUR(rekommenderad): För kursen använder vi Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa Braun, Carie Ann; Anderson, Cindy Miller Holmer, Lillian; Grip, Göran 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2012. ISBN:9789144053479 och Medicinsk terminologi Lindskog, Bengt I.; Andrén-Sandberg, Åke; Frank, Urban; Buckhöj, Poul 6., [oförändrade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2014 - 704 s. ISBN:9789144103037

KURSUPPLÄGG: Kursen är en distanskurs omfattande 10 veckor under höstterminen med kursstart den 8 november. Kursen genomföras via vår lärplattform Canvas. Mer information om lärplattformen och kursuppgifterna kommer närmare kursstart. Eftersom hela kursen ges på distans och med digitala möten är det nödvändigt att du har tillgång till dator, internetuppkoppling samt någon form av web-kamera, högtalare och mikrofon.

KURSTRÄFFAR OCH GRUPPINDELNING: Kursen har utöver examinationerna i Canvas inga obligatoriska digitala träffar. De läraktiviteter, utöver examinationer, som är schemalagda (seminarier, föreläsningar etc.) deltar du i vid behov.

Schema

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-06-12