För studenter på kursen Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap (15hp) kurskod 1QA100

Forskning är väldigt roligt, att ha möjligheten att varje dag arbeta för att hitta ny kunskap och lösa problem är fantastiskt stimulerande och utvecklande.

Kursplan

Kursinformation
 

Forskning är väldigt roligt, att ha möjligheten att varje dag arbeta för att hitta ny kunskap och lösa problem är fantastiskt stimulerande och utvecklande. Det är ju också så att forskning och dess resultat möjliggör det tekniska framåtskridandet på jorden och medverkar, förhoppningsvis, till bättre levnadsförhållanden. Detta gör att även om man i framtiden inte kommer att själv arbeta direkt med forskning så är det värdefullt att veta mer om hur den fungerar. Genom att lära sig mer om forskningsprocessen så lär man sig också att bli mer självständig, ta initivativ och att själv kunna anlysera vilken kunskap man saknar och behöver utveckla. Dessa är färdigheter som framförallt utvecklar en själv som person men som också är attraktiva för en framtida arbetsgivare.

Det finns med andra ord många orsaker att satsa tid på att lära sig mer om hur forskning fungerar så nu kör vi!
 

Vad ska du arbeta med att utveckla under kursen?

Efter genomgången kurs ska du kunna:

Söka, värdera och kritisk granska vetenskaplig litteratur

Diskutera olika vetenskapliga frågeställningar

Formulera relevanta problemställningar

Planera och genomföra ett mindre projekt

Tillämpa sin egen kunskap för att informera och undervisa andra

Identifiera sitt eget behov av kunskap samt visa förmåga att utveckla den egna kompetensen

Hur kommer vi att arbeta under kursen?

En stor del av kursen innebär att du arbetar med uppgifter Undervisningen utgår framförallt från eget arbete med handledning både individuellt och i grupp men innehåller även föreläsningar, forskningspresentationer, seminarier, workshops, auskultationer och peer learning. Seminarier och auskultationer är obligatoriska moment. Studenten dokumenterar eget arbete under kursens gång. Delar av kursen planeras tillsammans med deltagarna för att anpassa kursen efter studenternas erfarenheter och intressen samt för att möjliggöra utvecklingen av studenternas självständighet, initiativförmåga och det självstyrda lärandet.

Litteraturstudie, 5 hp
Moment  innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålen:

Söka, värdera och kritisk granska vetenskaplig litteratur.

Diskutera olika vetenskapliga frågeställningar.

Projektarbete, 5 hp
Moment 2 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålen:

Formulera relevanta problemställningar

Planera och genomföra ett mindre projekt

Pedagogik som professionellt redskap, 2.5 hp
Moment 3 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålen:

Tillämpa sin egen kunskap för att informera och undervisa andra.

Självstyrt lärande för professionell utveckling, 2.5 hp
Moment 4 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålet:

Att identifiera sitt eget behov av kunskap samt visa förmåga att utveckla den egna kompetensen.

 

 

Välkomstinformation


Mer information om kursstart kommer.

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

Pernilla Lång

Kursansvarig