För studenter på kursen Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap (15hp) kurskod 1QA100

Forskning är väldigt roligt, att ha möjligheten att varje dag arbeta för att hitta ny kunskap och lösa problem är fantastiskt stimulerande och utvecklande.

Kursplan

Kursinformation

Forskning är väldigt roligt, att ha möjligheten att varje dag arbeta för att hitta ny kunskap och lösa problem är fantastiskt stimulerande och utvecklande. Det är ju också så att forskning och dess resultat möjliggör det tekniska framåtskridandet på jorden och medverkar, förhoppningsvis, till bättre levnadsförhållanden. Detta gör att även om man i framtiden inte kommer att själv arbeta direkt med forskning så är det värdefullt att veta mer om hur den fungerar. Genom att lära sig mer om forskningsprocessen så lär man sig också att bli mer självständig, ta initivativ och att själv kunna anlysera vilken kunskap man saknar och behöver utveckla. Dessa är färdigheter som framförallt utvecklar en själv som person men som också är attraktiva för en framtida arbetsgivare.

Det finns med andra ord många orsaker att satsa tid på att lära sig mer om hur forskning fungerar så nu kör vi!
 

Vad ska du arbeta med att utveckla under kursen?

Efter genomgången kurs ska du kunna:

Söka, värdera och kritisk granska vetenskaplig litteratur

Diskutera olika vetenskapliga frågeställningar

Formulera relevanta problemställningar

Planera och genomföra ett mindre projekt

Tillämpa sin egen kunskap för att informera och undervisa andra

Identifiera sitt eget behov av kunskap samt visa förmåga att utveckla den egna kompetensen

Hur kommer vi att arbeta under kursen?

En stor del av kursen innebär att du arbetar med uppgifter Undervisningen utgår framförallt från eget arbete med handledning både individuellt och i grupp men innehåller även föreläsningar, forskningspresentationer, seminarier, workshops, auskultationer och peer learning. Seminarier och auskultationer är obligatoriska moment. Studenten dokumenterar eget arbete under kursens gång. Delar av kursen planeras tillsammans med deltagarna för att anpassa kursen efter studenternas erfarenheter och intressen samt för att möjliggöra utvecklingen av studenternas självständighet, initiativförmåga och det självstyrda lärandet.

Litteraturstudie, 5 hp
Moment  innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålen:

Söka, värdera och kritisk granska vetenskaplig litteratur.

Diskutera olika vetenskapliga frågeställningar.

Projektarbete, 5 hp
Moment 2 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålen:

Formulera relevanta problemställningar

Planera och genomföra ett mindre projekt

Pedagogik som professionellt redskap, 2.5 hp
Moment 3 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålen:

Tillämpa sin egen kunskap för att informera och undervisa andra.

Självstyrt lärande för professionell utveckling, 2.5 hp
Moment 4 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålet:

Att identifiera sitt eget behov av kunskap samt visa förmåga att utveckla den egna kompetensen.

 

Välkomstinformation

STUDENTKONTO OCH AKTIVERING: I och med antagningen får du ett studentkonto på KI (om du inte redan har ett sedan tidigare). Detta behöver du själv aktivera. Information om hur du aktiverar ditt konto finns på https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto. Om du har frågor gällande studentkontot eller aktiveringen så vänd dig till Student-IT för support:studentit@ki.se

KURSREGISTRERING: Du registrerar dig själv på kursen via https://www.student.ladok.se/student/loggain. Registreringsperioden är 230821-230830. Om du inte registrerar dig förlorar du automatiskt din kursplats.
 

OM DU INTE KAN GÅ KURSEN: Det är inte alltid helt lätt att planera så om det skulle visa sig att du inte har möjlighet att delta i denna kursomgång så är vi tacksamma om du lämnar återbud via ditt konto på www.antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen öppnar. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat gör du det i Ladok. Det gör att vi då har möjlighet att ge din plats till någon annan som gärna vill gå kursen. Tack!
 

KURSLITTERATUR: För kursen använder vi ingen traditionell kurslitteratur utan istället kommer du att använda olika källor exempelvis vetenskapliga artiklar för de olika uppgifterna.

KURSUPPLÄGG: Kursen är en distanskurs med kursstart den 30 augusti och genomförs via vår lärplattform som heter Canvas. Första kursdagen kräver inget särskilt av dig som kursdeltagare om du redan registrerat dig. Mer information om lärplattformen och kursuppgifterna kommer närmare kursstart. Eftersom hela kursen ges på distans och med digitala möten är det nödvändigt att du har tillgång till dator, internetuppkoppling samt någon form av web-kamera, högtalare och mikrofon.

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

Pernilla Lång

Kursansvarig
Profile image

Mona Wahlström

Utbildningsadministratör
PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2023-08-07