För studenter på kursen Kvalitet och kvalitetsutveckling (7,5 hp) kurskod 2QA235

Denna kurs är på avancerad nivå, alltså bygger på att du har en examen på grundnivå och en professionell kompetens inom det medicinska området, där fördjupningen bygger på din förmåga att kunna utgå från och koppla kursinnehållet till din professionella kompetens .

Kursplan

Kursinformation

 

Kompetens att utveckla framtidens hälso- och sjukvård

Det är många som känner igen sig i stressen mellan ökande krav och minskande resurser i den tillsynes omöjliga kombinationen med ambitionen att göra rätt, göra gott och göra bättre. För att räcka till springer vi fortare och fortare; återhämta, tänka och förbättra förpassas till sedan, sedan när det har lugnat ner sig. Det är bara det att sedan infinner sig så hopplöst sällan.

Mitt i allt detta pratar någon kanske allvetande och entusiastiskt om framtidens vård. Där borta där allt fungerar på ett mycket bättre sätt. Men hur händer framtidens vård? Kan vi sjunka ner och vänta in den eller är det vi som skapar den genom aktivt utvecklingsarbete? Det är vårt arbete som ackumulerat leder fram till framtidens vård. Vem kan bättre utveckla en verksamhet än de som verkligen vet hur den fungerar och vad som är viktigt; som känner den?

Att leda och bidra till förändring är krävande och mer än hälften av all förändring leder faktiskt inte ens till någon förbättring. Utan förändring sker dock ingen förbättring.

Denna kurs syftar till att ger dig som deltagare kunskaper om kvalitet och olika verktyg för att arbeta med kvalitet och kvalitetsutveckling. Allt i syfte att bidra till att du i framtiden på ett professionellt sätt ska kunna både analysera kvaliteten och bidra i kvalitetsutvecklingen av din verksamhet.

En interprofessionell diskussion som baseras på dina erfarenheter och länkas till evidens

Denna kurs är på avancerad nivå, alltså bygger på att du har en examen på grundnivå och en professionell kompetens inom det medicinska området, där fördjupningen bygger på din förmåga att kunna utgå från och koppla kursinnehållet till din professionella kompetens .

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudieroch ges på distans i 25% fart över hela terminen. Det mesta av kursen utgår från vår lärplattform Ping pong. I kursen ingår med 3 fysiska heldagsträffar med på KI campus Flemingsberg, där både pendeltåg och regionaltåg stannar vid Flemingsbergs station/Stockholm Syd.

Den distansbaserade delen av kursen utgår från läsning, reflektion över den egna verksamheten, skrivuppgifter samt diskussion i gruppforumet på lärplattformen. Vid de fysiska träffarna vill vi ge utrymme för visualisering och diskussion av erfarenheter och evidens samt ge dig möjlighet att bygga relationer likväl som för att motivera inför de distansbaserade studierna. 

Genom att kursen riktar sig till dig med yrkeskompetens inom det medicinska området vill vi skapa möjligheter till diskussioner kring kvalitetsfrågor ur ett interprofessionellt perspektiv och hoppas att det också ska ge dig möjlighet att knyta värdefulla kontaktet inför framtida arbete.

Om du vill läsa mer om upplägget så läs mer under rubriken schema i vänstermarginalen. Här hittar du bland annat planerade datum för kursträffarna.

Så mycket lärande och så många spännande verksamheter

Kursen gavs första gången 2013 och vi har sedan dess haft förmånen att få se en stor bredd av verksamheter med dess olika utmaningar. En av de stora tillgångarna i kursen är just att våra kursdeltagare kommer från olika professioner, olika typer av verksamheter och olika delar av landet. Att få spegla sina utaningar i andras har gett mycket.

Många har hört av sig efter kursen för att berätta hur kunskaperna hjälpt i förändringsarbetet, för få det nya jobbet eller till att känna sig kompetent för det nya jobbet.

Med ett passionerat intresse för kvalitet tror vi på din förmåga att bidra till utvecklingen

Kursen kvalitet och kvalitetsutveckling har skapats genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Södertörns högskola för att integrera kunskaper och förhållningssätt kring kvalitet från olika verksamhetsområden. 

Vi som leder kursen har helt olika erfarenheter av kvalitetsarbete och förenas i ett passionerat intresse för ämnet kvalitet. Vi driver kursen eftersom vi tror att en större kompetens om kvalitet tillsammans med ett interprofessionellt tänk ger förutsättningar för en gynnsam kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvården. Det är i detta arbete vi hoppas att du som kursdeltagar kommer att delta i eller leda i din yrkesroll...

Vi ser fram emot att träffa dig som väljer att läsa vår kurs till hösten!

 

 

Välkomstinformation

 

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärdering vt-19:
https://ki.app.box.com/file/614735237748

Kontaktuppgifter

Maria Watter

Kursansvarig