För studenter på kursen Kvalitet och kvalitetsutveckling (7,5 hp) kurskod 2QA235

Denna kurs är på avancerad nivå, alltså bygger på att du har en examen på grundnivå och en professionell kompetens inom det medicinska området, där fördjupningen bygger på din förmåga att kunna utgå från och koppla kursinnehållet till din professionella kompetens .

Kursplan

Kursinformation

 

Kompetens att utveckla framtidens hälso- och sjukvård

Det är många som känner igen sig i stressen mellan ökande krav och minskande resurser i den till synes omöjliga kombinationen med ambitionen att göra rätt, göra gott och göra bättre. För att räcka till springer vi fortare och fortare; återhämtning, och tid för att tänka och förbättra förpassas ofta till sedan, sedan när det har lugnat ner sig. Det är bara det att sedan infinner sig så hopplöst sällan.

Mitt i allt detta pratar någon kanske inspirerande och entusiastiskt om framtidens vård. Där borta där allt fungerar på ett mycket bättre sätt. Men hur händer framtidens vård? Kan vi luta oss tillbaka och vänta in den, eller är det vi som skapar den genom aktivt utvecklingsarbete? Det är vårt arbete som ackumulerat leder fram till framtidens vård. Vem kan bättre utveckla en verksamhet än de som verkligen vet hur den fungerar och vad som är viktigt; och som känner den?

Att leda och bidra till förändring är en krävande uppgift och mer än hälften av all förändring leder faktiskt inte ens till någon förbättring. Utan förändring sker dock ingen förbättring alls.

Denna kurs syftar till att ge dig som deltagare kunskaper om kvalitet och olika verktyg för att arbeta med kvalitet och kvalitetsutveckling. Allt i syfte att bidra till att du i framtiden på ett professionellt sätt ska kunna både analysera kvaliteten och bidra till kvalitetsutvecklingen av din verksamhet.

En internprofessionell diskussion som baseras på dina erfarenheter och länkas till evidens

Denna kurs är på avancerad nivå, och bygger då på att du har en examen på grundnivå och en professionell kompetens inom det medicinska området. Fördjupningen här bygger på din förmåga att kunna utgå från och koppla kursinnehållet till din professionella kompetens .

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier och ges på distans i 25% fart över hela terminen. För att underlätta pusslet med att få ihop arbete, studier och övriga delar av livet så ges kursen helt på distans. Kursen utgår från läsning, reflektion över den egna verksamheten, skrivuppgifter samt diskussion i gruppforum på lärplattformen Canvas. Utöver detta ingår regelbundna obligatoriska digitala träffar som sker på kvällstid. Vid dessa digitala träffar vill vi ge utrymme för visualisering och diskussion av erfarenheter och evidens samt ge dig möjlighet att faktiskt träffas om än i digital form. Eftersom hela kursen ges på distans och med digitala möten är det nödvändigt att du har tillgång till dator, internetuppkoppling samt någon form av web-kamera, högtalare och mikrofon.

Genom att kursen riktar sig till dig med yrkeskompetens inom det medicinska området vill vi skapa möjligheter till diskussioner kring kvalitetsfrågor ur ett internprofessionellt perspektiv och hoppas att det också ska ge dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtida arbete.

Om du vill läsa mer om upplägget så läs mer under rubriken schema i vänstermarginalen. Här hittar du bland annat planerade datum för de digitala kursträffarna.

 

Så mycket lärande och så många spännande verksamheter

Kursen gavs första gången 2013 och vi har sedan dess haft förmånen att få se en stor bredd av verksamheter med dess olika utmaningar. En av de stora tillgångarna i kursen är just att våra kursdeltagare kommer från olika professioner, olika typer av verksamheter och olika delar av landet. Att få spegla sina utmaningar i andras har gett mycket.

Många har hört av sig efter kursen för att berätta hur kunskaperna hjälpt i förändringsarbetet, för få det nya jobbet eller till att känna sig kompetent för det nya jobbet.

Med ett passionerat intresse för kvalitet tror vi på din förmåga att bidra till utvecklingen

Kursen kvalitet och kvalitetsutveckling har skapats genom ett samarbete mellan Karolinska institutet och Södertörns högskola för att integrera kunskaper och förhållningssätt kring kvalitet från olika verksamhetsområden.

Vi som leder kursen har helt olika erfarenheter av kvalitetsarbete och förenas i ett passionerat intresse för ämnet kvalitet. Vi driver kursen eftersom vi tror att en större kompetens om kvalitet tillsammans med ett internprofessionellt upplägg, ger förutsättningar för en gynnsam kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvården. Det är i detta arbete vi hoppas att du som kursdeltagare kommer att delta i eller leda i din yrkesroll.

Vi ser fram emot att träffa dig som väljer att läsa vår kurs till hösten!

Välkomstinformation

Välkommen till kursen Kvalitet och kvalitetsutveckling hösten 2022,

Jag heter Anna-Klara Rundlöf och är kursansvarig för kursen Kvalitet och kvalitetsutveckling, 7,5 hp. Jag vill hälsa dig varmt välkommen till Karolinska institutet och vår kurs denna höst.

Göran Grape, Maria Watter och jag, som tillsammans håller i kursen, brinner för verksamhetsutveckling och ämnet kvalitet.

STUDENTKONTO OCH AKTIVERING: I och med antagningen får du ett studentkonto på KI (om du inte redan har ett sedan tidigare). Detta behöver du själv aktivera. Information om hur du aktiverar ditt konto finns på https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto. Om du har frågor gällande studentkontot eller aktiveringen så vänd dig till Student-IT för support: studentit@ki.se
KURSREGISTRERING: Du registrerar dig själv på kursen via https://www.student.ladok.se/student/loggain. Registreringsperioden är 230821-230830. Om du inte registrerar dig förlorar du automatiskt din kursplats.

OM DU INTE KAN GÅ KURSEN: Det är inte alltid helt lätt att planera så om det skulle visa sig att du inte har möjlighet att delta i denna kursomgång så är vi tacksamma om du lämnar återbud via ditt konto på www.antagning.se. Det gör att vi då har möjlighet att ge din plats till någon annan som gärna vill gå kursen. Tack!

KURSLITTERATUR: För kursen har vi en bok som grundläggande obligatorisk litteratur som kan användas under lång tid framöver och vi hoppas och tror att det ska vara en investering väl värd pengarna. Utöver kursboken använder vi utdrag ur ett urval av litteratur samt artiklar som tillhandahålls under kursen.

Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt. Kvalitet från behov till användning.


KURSUPPLÄGG: Kursen är en distanskurs på 25% som löper över hela höstterminen och kursen genomföras via vår lärplattform som heter Canvas. Kursstarten är den 29/8 och från detta datum kan du också nå kursen i lärplattformen. Första kursdagen kräver inget särskilt av dig som kursdeltagare om du redan registrerat dig. Mer information om lärplattformen och kursuppgifterna kommer närmare kursstart. Eftersom hela kursen ges på distans och med digitala möten är det nödvändigt att du har tillgång till dator, internetuppkoppling samt någon form av web-kamera, högtalare och mikrofon.

KURSTRÄFFAR OCH GRUPPINDELNING: Kursen har utöver momenten i Canvas även obligatoriska digitala träffar i mötesverktyget ZOOM. Kursträffarna för Ht-23 är följande datum:

11/9 kl 18-20

26/9 kl 18-20

11/10 kl 18-20

26/10 kl 18-20

6/11 kl 18-20

21/11 kl 18-20

12/12 kl 18-20

9/1 (examination) kl 16-19

10/1 (examination) kl 16-19

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Anna-Klara Rundlöf

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-01-30