För dig som är student på Psykoterapeut­programmet Programöversikt - inriktning KBT

På denna sida finns information om vilka kurser som ingår i KI:s psykoterapeutprogram, inriktningen kognitiv beteendevetenskap (KBT), och länkar till deras kurswebbar.

För mer information om programmets upplägg, se sidan Programöversikt.

Kursplaner med kursmål och litteraturlista hittar du på kurswebben för respektive kurs, följ länkarna i listan nedan. Kursplanerna hittar du också via KI:s kursplanearkiv

År 1

Programmets första år omfattar undervisning i de teorier som utgör grunden för kognitiv beteendeterapi vid ångest- och depressionstillstånd. Fokus ligger på inlärningsteori, informationsteori och neurovetenskap, samt socialpsykologi. Tillämpning av kognitiv beteendeterapeutiska metoder sker i verkstäder, handledning och i den verksamhetsförlagda utbildningen inom allmänpsykiatrisk öppenvård.

Termin 1

2PT117 Introduktionskurs kognitiv beteendeterapi, 4 hp
2PT115 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1, 8 hp (varav 4 hp denna termin) 
2PT122 Psykoterapeutisk klinik 1, 11 hp (varav 7 hp denna termin)

Termin 2

2PT115 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1, 8 hp (varav 4 hp denna termin) 
2PT122 Psykoterapeutisk klinik 1, 11 hp (varav 4 hp denna termin)
2PT131 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi, inriktning kognitiv beteendeterapi 1, 2,5 hp
2PT133 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2, 3,5 hp
2PT139 (tidigare 2PT023) Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (varav 1 hp denna termin)

År 2

Det andra året på programmet fördjupar kunskaperna från det första året genom att fokusera på uppkomst, vidmakthållande och behandling av beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetsstörningar, samt tvångssyndrom. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom beroendevård eller ätstörningsvård.

Termin 3

2PT118 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 1 – kognitiv beteendeterapi, 5 hp 
2PT119 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2, 10 hp (varav 5 hp denna termin)  
2PT123 Psykoterapeutisk klinik 2, 11 hp (varav 5 hp denna termin)

Termin 4

2PT119 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2, 10 hp (varav 5 hp denna termin)
2PT123 Psykoterapeutisk klinik 2, 11 hp (varav 6 hp denna termin)
2PT140 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - inriktning kognitiv beteendeterapi, 2 hp
2PT139 (tidigare 2PT023) Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (varav 2 hp denna termin)

År 3

Det tredje året bygger vidare på de föregående åren genom att fokusera på uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykoser, neuropsykiatriska störningar och behandling av förvärvade komplexa kognitiva funktionsnedsättningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom psykosvård, affektiv vård eller rehabilitering.

Termin 5

2PT137 Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 – kognitiv beteendeterapi, 2,5 hp
2PT138 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3, 4,5 hp (varav 2,5 hp denna termin)
2PT135 Psykoterapeutisk klinik 3, 11 hp (varav 7 hp denna termin)
2PT139 (tidigare 2PT023) Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (varav 3 hp denna termin)

Termin 6

2PT138 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3, 4,5 hp (varav 2 hp denna termin)
2PT135 Psykoterapeutisk klinik 3, 11 hp (varav 4 hp denna termin)
2PT139 (tidigare 2PT023) Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (varav 9 hp denna termin)

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-06-12