För studenter på kursen Examensarbete i psykoterapi (15 hp) kurskod 2PT139

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod i huvudområdet psykoterapi samt genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i form av en empirisk studie. Den studerande genomför under handledning, men med självständigt ansvar, ett forskningsarbete inom något område som har relevans för psykoterapeutisk verksamhet. Undervisningen sker i form av seminarier och handledning i grupp eller enskilt på examensarbetet.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på psykoterapeutprogrammets termin 2 (1 hp), termin 4 (2 hp), termin 5 (3 hp) och termin 6 (9 hp), av studenter antagna till programmet HT18 eller senare.

Studenter som påbörjade psykoterapeutprogrammet HT17 eller tidigare läste istället en examensarbeteskurs med kurskod 2PT023. Du som har rest på 2PT023 ombeds kontakta programmets studierektor för information om möjliga examinationstillfällen, se programwebben för kontaktuppgifter. Då kursen 2PT023 inte längre ges, erbjuds tillfälle att examineras på kursen endast under en begränsad tid.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på psykoterapeutprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examinationstillfällen

Datum för examination

Datum för ordinarie examinationstillfällen framgår av schemat, se ovan.

Anmälan till omexamination med senare studentkull

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls examinationstillfälle, behöver du anmäla dig i god tid för att få delta i ett examinationstillfälle med en senare kull. Prata med kursansvarig för mer information.

Kursutvärderingar

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Pernilla Juth

Kursansvarig och examinator
Profile image

Benjamin Bohman

Kursansvarig
Profile image

Mariana Raneva Ivanova

programadministratör
MR
Innehållsgranskare:
2023-10-03