För studenter på kursen Arbets- och organisationspsykologi 1 (12 hp) kurskod 2PS036

Kursen tar upp arbets- och organisationspsykologins forsknings- och tillämpningsområden, och handlar om arbetslivets betydelse för individers hälsa, välbefinnande och kvalitet i arbetet samt om hur psykologisk kunskap kan tillämpas inom arbetslivet. Kursen har ett grundläggande preventivt hälsoperspektiv, och föreläsningarna utgår från olika teman som utgör centrala områden inom arbets- och organisationspsykologin, såsom stress och hälsa, ledarskap och styrning och team och gruppens psykologi.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets femte termin och är på 12 hp.

Ramtider för HT24 är 25/11 - 19/1

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Marika Melin

Examinator

Rosanne Häggman

Kursadministratör
MM
Innehållsgranskare:
Rosanne Häggman
2024-04-03