För studenter på kursen Avancerad klinisk fysiologisk diagnostik (7,5hp) kurskod 1BA137

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska fördjupa sina metodologiska och diagnostiska kunskaper i en valbar metod inom klinisk fysiologisk diagnostik. Kursen omfattas huvudsakligen av verksamhetsförlagd utbildning och lägger stor vikt vid metodområdets vetenskapliga förankring och kvalitetssäkring.
Kursen ska även ge en ökad förmåga till samverkan såväl intra- som interprofessionellt.

Kursplan

Kursinformation


Varmt välkomna till kursen ”Avancerad klinisk fysiologisk diagnostik” som är en valbar kurs med metodfördjupning inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursintroduktionen för period 2a sker i anslutning till kursstarten fredagen den 18 februari kl. 09:00-10:00 på zoom och för period 2b fredagen den 29 april kl. 13:00 - 14:00 på zoom. Zoom-länk läggs ut på Canvas några dagar innan kursstart.

 

Välkomstinformation

Varmt välkomna till kursen ”Avancerad klinisk fysiologisk diagnostik” som är en valbar kurs med metodfördjupning inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursintroduktionen för period 2a sker i anslutning till kursstarten fredagen 18/2 kl. 9-10 på zoom och för period 2b torsdagen 28/4 kl. 9-10 på zoom. Zoom-länk läggs ut på Canvas några dagar innan kursstart.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Lisa Eriksson

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-01-23