För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Blankettarkivet

Här kan du klicka och hämta olika viktiga dokument med information om och kring utbildningen.

Ansökan om tillgodoräknande av kurs

Anmälan av tidigare studier

Ansökan om återupptag av studier

Anmälan om studieavbrott

Uppförandekod

Manual för hur du uppgraderar ditt eTjänstekort

PowerPoint från inspirationsdagen 19/8 2022

PowerPoint från Introduktionsföreläsning 29/8 2022

BAS HANDBOKEN

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-11-13