För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Välkommen till Biomedicinska analytikerprogrammet!

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 22 juli, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2023.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2023-08-02 till 2023-08-16 (kl. 23:59). Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen. Du som blir reservantagen registreras per automatik. 

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

Vetenskaplig metodik 1 

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

Om du har några funderingar eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss:

studentexp-ana8@labmed.ki.se

3. Program- och kursstart

Introduktionsdag 

Datum: 28 augusti

Plats: Jan-Åke Gustafssonsalen (Hörsal på entréplan i Neo)

Schema:

Drop-in med frukostfralla och kaffe/te kl. 09.00

Upprop, välkommen och allmän information: kl. 09.30-11.30

Pernilla Lång, Programdirektor, Anna Wiik, Bitr. Programdirektor 

Biomedicinska analytikersektionen (BAS) informerar: kl. 11.45

Lunchsmörgås och rundvandring med BAS: kl. 12.00 – 13.00

Här finns en kort välkomstfilm från Biomedicinska analytikersektionen (BAS).

 

Kursintroduktion Vetenskaplig metodik 1: 

Staffan Wallin, kursansvarig

PowerPoint från introduktionsföreläsningen kommer finnas i blankettarkivet.

Digital inspirationsdag

Få information och inspiration om Biomedicinska analytikerprogrammet. Under inspirationsdagen får du bland annat möjlighet att träffa dina blivande studiekollegor och programledningen.

Datum: 16 augusti 2023, kl.09.30-12.30 sker digitalt via Zoom

Biomedicinska analytiker Inspirationsdag 16/8 23


Program:
09.30 Välkomna information från programmet

Pernilla Lång och Anna WiiK
10.00 Workshop i breakout rooms
Vem är jag?
Vad är en biomedicinsk analytiker?
Frågor och funderingar inför studierna?
10.45 Paus
11.00
Frågestund utifrån workshopen
Pernilla Lång och Anna Wiik, samt studievägledaren
11.30
Biomedicinska analytiker sektionen presenterar sig
11.45
Tidigare studenter/verksamma Biomedicinska analytiker
12.15
Avrundning och sammanfattning
Pernilla Lång och Anna Wiik


Välkomna!

PowerPoint från inspirationsföreläsningen finns  i blankettarkivet.

Introduktionsfilmer  


Här hittar du en kort informationsfilm om Biomedicinska analytikerprogrammet.

Här hittar du en kort välkomstfilm med översiktlig information för dig som är nyantagen.

Här hittar du en längre introduktionsfilm med programspecifik information för dig som är nyantagen.

Här hittar du information från studie- och karriärvägledaren.

Inspirationsfilmer

Här hittar du en inspirationsföreläsning om Biomedicinska analytikerprogrammet.

Här hittar du en inspirationsföreläsning Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi.

Här hittar du en inspirationsföreläsning om Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin.

Tidigare studenter berättar

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning  klinisk fysiologi.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning  klinisk fysiologi.

Här hittar du en kortfilm från en tidigare student som läst till biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Information från studentsektionen

Här hittar du en kortfilm från Biomedicinska analytikersektionen (BAS) om bland annat studentinflytande, studentbevakning och studiesociala aktiviteter.

Här kommer en hälsning från Biomedicinska analytikersektionen (BAS):

" Den biomedicinska analytikersektionen (BAS) är studentsektionen för dig på det biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi. 

BAS är en studentsektion under Medicinska Föreningen. Sektionens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildningsfrågor, studiesociala frågor (BASA) och internationaliseringsfrågor (BIG). Vi i BAS är den förlängda armen mellan studenter och programledningen, tillsammans jobbar vi för att din studietid på biomedicinska analytikerprogrammet ska bli så givande och rolig som möjligt!

Följs oss gärna på instagram (@bma_ki) och facebook (@Biomedicinska analytikersektionen BAS vid KI) för att följa vårt dagliga arbete. 

Är du intresserad av att engagera dig är du varmt välkommen på våra sektionsmöten. Vid frågor går det bra att höra av dig till oss på instagram, facebook eller via mejl (bas@medicinskaforeningen.se). " 

Information från studenthälsan

Här hittar du en kortfilm från studenthälsan till studenter vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

4. Välkommen till Karolinska Institutet! 

Datum: 1 september 2023
Tid och plats: kl. 13.30-16.00 (Aula Medica)​

Varmt välkommen till KI och höstterminens Välkomstceremoni!

Inbjudan skickas cirka 10 dagar innan ceremonin till den mailadress du angivit på antagning.se.

Som ny student får du också KI:s populära ryggsäck! Information om var och när du kan hämta den kommer i samma mail som länken till Välkomnandet.


Väl mött den 1 september!

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Anstånd 

Har du inte fått tjänstledigt? Eller du behöver ansöka om anstånd med studiestarten av annan anledning, det vill säga du önskar senarelägga studiestarten med bibehållen plats, då ansöker du om detta hos Antagningsgruppen vid KI. 

Har du frågor om anståndsansökan ringer du till Antagningsgruppen. Du behöver bifoga ett underlag till din ansökan, exempelvis intyg från arbetsgivaren om ej beviljad tjänstledighet eller intyg från försäkringskassan att du är föräldraledig.

Här hittar du kontaktuppgifter till Antagningsgruppen.

KI-kort

På Universitetsbiblioteket hämtar du ut ditt KI-kort som är ditt passerkort, lånekort och utskriftskort. Läs mer här.

Heltidsstudier

Utbildningen bedrivs på heltid. Det betyder att obligatorisk undervisning såsom seminarier, gruppövningar och klinisk färdighetsträning kommer att schemaläggas måndag - fredag ca kl 08.00-17.00. Viss tid kommer att avsättas för självstudier. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan dag, kväll och nattjänstgöring förekomma. 

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen kontakta biträdande programdirektor Pernilla Lång eller programstudievägledare XXX (Meddelas senare). Du hittar deras kontaktuppgifter under kontakter.

Ansökan om tillgodoräknande - anmälan om tidigare studier

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. 

För att kunna ge dig ett beslut före terminsstart måste vi ha din ansökan senast 11/8. Du måste vara registrerad på programmets första kurs för att vi ska kunna ge dig ett beslut om tillgodoräknande. OBS! Ansökan mailas till; tillgodoraknanden@labmed.ki.se .

Studenten ansvarar själv för att inkomma med en komplett ansökan. Ansökan ska innehålla korrekt ifylld ansökningsblankett och en bilaga (se blankettarkivet )där studenten beskriver den genomgångna utbildningen i förhållande till den kurs kurs/moment studenten önskar tillgodoräkna sig. Därtill ska även kursplan (syllabus), litteraturlista och studiemeritförteckning ur Ladok på såväl svenska som engelska över genomgången utbildning bifogas. Vid behov kan även ytterligare underlag krävas beroende på hur utförligt ordinarie underlag är. 

För studenter som vill tillgodoräkna sig utländsk utbildning måste studenten även komplettera ansökan med dokumentation om studiernas organisation, vad som krävs för heltidsstudier och läsårets indelning eftersom det är så stora skillnader mellan utbildningssystemen i olika länder. Studenten måste även själv ombesörja översättning av dokument skrivna på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska.

Ansökan om tillgodoräknande

Program- och kursstart 

Sker den 28 augusti kl.09-12. Detaljerade scheman finns på respektive kurswebb som du hittar på sidan programöversikter.

Terminstider vid KI

Här hittar du terminstider vid KI.

IT frågor

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket. Här kan du som är student få hjälp med många IT-relaterade frågor rörande dina studier.

Här kan du få hjälp med:

Studentkontot, exempelvis om du har problem med att logga in men kolla gärna på sidan Mitt studentkonto först där många steg-för-steg-lösningar finns.

Trådlösa nätverk 

KI-kortet  - ditt lånekort, utskriftskort och passerkort som ger dig access till biblioteket utanför ordinarie öppettider samt övriga campus utanför kontorstid. KI-kortet är även accesskort till gymmet i Flemingsberg.

KI Print, exempelvis om du har problem att skriva ut.

Inloggningsproblem i Ladok  (du skriver själv ut studieintyg och registreringsintyg).

Ladda ned Office 365  (hur du använder programmen måste du ta med exempelvis din lärare).

Öppet: 08.00-16.00

Telefon:08-524 822 22

E-post:studentit@ki.se

Övrig information

Reservantagning/Registrering

Efter urval sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ansvarigt program. Vid Karolinska Institutet (KI) sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. Kom därför ihåg att ange telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig. 

Praktisk information

Hur skaffar jag ett KI-kort? Vad ska jag ha studentkontot till? Hur får jag tillgång till universitetsbibliotekets alla tjänster och resurser? Svar på dessa frågor hittar du på Ny student på KI.

Checklista för dig som är ny student

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

Angående klädsel

 • Under laborationer måste skyddsrock användas (Ni får låna en labbrock att använda under utbildningen)
 • Under VFU används sjukhusets kläder

- OBS! Inga undantag från sjukhusets klädkoder/regler.
 Viktigt att upprätthålla basala hygienrutiner av patientsäkerhetsskäl.

 • Vid aktiviteter på kliniskt träningscentrum (KTC) används engångskläder som tillhandahålls i samband med aktiviteten. (Man får en uppsättning och kommer att behöva den vid flera tillfällen.)

Information till BMA-studenter om skyddsutrustning

 • Det är obligatoriskt att ha labbrock på sig under laborationerna på denna utbildning och därför kommer ni att få låna en labbrock i tyg.

OBS! Saknas labbrocken vid laborationstillfället får man inte delta.

 • Labbrocken kvitteras ut innan första labbtillfället och ska sedan lämnas tillbaka efter sista labbtillfället på utbildningen. En påminnelse kommer att skickas via mejl på vårterminen innan examen. (Studenter på inriktningen Fysiologi kan lämna labbrocken tidigare om man vill.)
 • Under utbildningstiden ansvarar man själv för tvätt av labbrocken och det görs lämpligast på 60°C.
 • Samtidigt med labbrocken kommer det att delas ut skyddsglasögon och en namnskylt i form av en plastficka med pennor i som ni får behålla. Allt detta ska sedan tas med vid varje laborationstillfällena om inget annat anges.
 • Det finns klädskåp på plan 5 där ni kan sätta ett eget lås på och förvara labbrocken i, annars rekommenderas att förvara labbrocken i en plastpåse i väskan då den inte kommer att vara ren. Under sommarledigheten måste skåpen tömmas.

Välkomna ut på labb!

Våra utbildningslokaler – plan 8

 • På plan 8 hittar ni våra utbildningslokaler, både utbildningsadministration och laboratorier.
 • §För inriktning klinisk fysiologi kommer ni även vara i klinik lokaler i sjukhuset (fysiologiska undersökningar).

Utbildningsadministrationen – plan 8

 • Vill du få studieintyg eller få annat administrativt stöd - då finns vi på utbildningsadministrationen här för dig.
 • Vid utbildningsadministrationen finns utbildningsadministratörer, samordnare för utbildningslabb,  studievägledare och utbildningssamordnare/gruppchef för utbildningsadministrationen.
 • https://ki.se/labmed/utbildningsadministration

Värdeskåp – plan 8

 • Utanför våra utbildningslabb så finns låsbara skåp att låna under laborationerna. Behövs förvaring av tex ytterkläder och större väskor hänvisar vi till förvaringsskåpen på plan 5.

Förvaringsskåp – plan 5

 • Vi erbjuder förvaringsskåp (klädskåp) på plan 5.
 • Skåpen kan lånas under terminstid men måste tömmas innan sommaren

Ta med hänglås!

Vilrum

 

 • Vilrumsnyckel hämtas ut i utbildningsadministrationen med hjälp av personal.
 • Det är obligatoriskt att alltid checka-in / checka-ut på den lista som ligger i utbildningsadministrationen.
 • Vi rekommenderar att du använder vilrummet i max en timme. Om du fortfarande inte mår bra efter den timmen bör du gå hem.

”Andrum” för meditation och bön

 • På plan 5 finns "Andrummet" som är ett rum för stillhet, meditation och bön. Rummet är öppet för alla som studerar, forskar och arbetar på KI. Även i Solna finns ett liknande rum.”Andrum” för meditation och bön

 • För att alla ska känna sig välkomna i dessa rum, som är tillgängliga för alla på KI, lämnas inget kvar i rummet när man går.

 • Mer information finns på ki.se.

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-08-16