För studenter på kursen Blodsjukdomar - från primärvård till universitetssjukhus (7,5 hp) kurskod 2LK088

Kursen omfattar i princip all hematologi från anemiutredning i primärvård till stamcellstransplantationer på universitetssjukhus.

Kursplan

Välkomstinformation

När ni har gått kursen kommer ni att kunna initiera utredning på i stort sett alla patienter med avvikelser i blodbilden och i många fall också veta hur ni skall ge behandling. Kursen tar tämligen kondenserat upp alla aspekter på frisk och sjuk blodbildning, men startar med fokus på förståelse för ämnet – att utifrån hur blodet bildas i den friska individen förstå hur sjukdomar uppstår och utifrån det klassificeras. Meningen är att bringa ordning i vad som för många framstår som ett komplext och kanske inte alltid logiskt system.

Utöver föreläsningar får ni följa med på mottagningen, delta i dagvårdsarbete och få möjlighet att ta benmärgsprov. Ni kommer också att få följa med till slutenvården i form av s.k. ”clinical rounds” – tillfällen där en liten grupp av studenter får följa med en specialist och gå igenom ett antal patientfall och få höra med patienterna hur de har upplevt sin sjukdom och behandling. Ni kommer också att få gå på studiebesök på patologen och på ett hematologiskt forskningslaboratorium.

Vi är fysiskt på Karolinska Universitetssjukhuset HUDDINGE, utom en exkursion till ett läkemedelsföretag mot slutet av kursen.

Schema

Kursvärdering

Kursanalys

Kursperiod

VT24: ges ej

Kontaktuppgifter

Kursansvarig

Christer Nilsson

Kursansvarig

Utbildningsadministratör

Profile image

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör
CN
Innehållsgranskare:
Yvonne Edlund
2024-04-22