För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad, 15 hp - Distans kurskod 1SJ030

På kurswebben för 1SJ030 (distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens mål är att studenten ska visa kunskap och förståelse för omvårdnadens vetenskapliga grund samt förmåga att inom givna tidsramar tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. Målet är även att få förståelse för hur forskningsresultat kan tillämpas i omvårdnadsarbetet och skapa beredskap att möta förändringar i yrket.

Kursplan

Välkomstinformation 

Kurs 1SJ030 genomförs på Termin 6 på sjuksköterskeprogrammet - Distans. 

Under VT24 genomförs kursen vecka 03 - 14, parallellt med kurs 1SJ029.
Distansen läser enligt samma schema som Campus A gruppen.

Information om kurser i andra terminer

  • Det är en distansbaserad kurs i helfart som pågår i 12 veckor.
     
  • Under Termin 6 genomförs tre kurser (1SJ028, 1SJ029 och 1SJ030). 
     
  • Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Schema

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059
Profile image

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LR
Innehållsgranskare:
Johanna Törnqvist
2024-05-06