För studenter på kursen Forskningsmetodik, 3 hp kurskod 2LG095

Kursen ger kunskap om grundläggande vetenskapsteoretiska inriktningar och fördjupad kunskap i forskningsmetodik med tillämpning inom logopedi.

Kursplan

Information om kursen

Teman som avhandlas är forskningsprocessens olika steg inklusive syfte, teoretisk förankring, granskning av relevant litteratur, datainsamling, statistiska och andra analysmetoder samt möjliga resultat och betydelsen av dessa. 

Seminarier

Kursen omfattar obligatoriska seminarier och övningar samt självständigt arbete med projektplan. 

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Anders Sand

Biträdande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör