För studenter på kursen Intervention vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg kurskod 2QA325

Kursen erbjuder teoretisk fördjupning i kunskapsläget om och värdering av evidens för logopediska insatser (bedömning, behandling, utbildning) vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg.

Kursplan

Kursen genomförs på kvartsfart under höstterminen 2023, vilket innebär cirka tio timmars studier i veckan. Kursen innebär självständigt arbete på distans, såväl individuellt som i grupper via t.ex. Zoom.

Efter kursintroduktion torsdag 7 september 2023 startar kursen med arbete i grupper på eftermiddagen. Kursdeltagarna träffas i grupper under terminen på tider som kursdeltagarna bokar själva.

Information med länkar kommer att finnas på lärplattformen Canvas.

Schema

Länk till kursens schema

Kursanalys och kursvärdering

Per Östberg

Examinator
08-524 889 50

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-01