För studenter på kursen Klinisk metod inom psykologiområdet (6 hp) kurskod 2PS021

Denna kurs förbereder studenterna för att arbeta med klienter.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets åttonde termin och är på 6 hp.

Ramtider för VT23 är 8/5 - 4/6

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema VT23

Kontaktuppgifter

Josefin Särnholm

Examinator

Lorin Yousif

Kursadministratör
EA
Innehållsgranskare:
Lorin Yousif
2023-04-13