För studenter på kursen Klinisk psykologi 2 (25,5 hp) kurskod 2PS043

Klinisk psykologi 2 tar vid där klinisk psykologi 1 slutar. I kursen förmedlas avancerade färdigheter i samtalsfärdigheter, diagnostik, utredningsmetodik, klinisk farmakologi samt att kunna bedriva psykologisk behandling.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets sjunde termin och är på 25,5 hp.

Ramtider för HT23 är 28/8 - 14/1

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

På grund av lokalbrist på campus får vi ha uppropet/introduktionen på zoom istället. Denna går av stapeln den 28:e augusti kl 10-11:30 via följande länk: https://ki-se.zoom.us/j/62242516555

Documents

Ny kurskod

Då kursens betygsskala ändrades inför HT20 fick kursen en ny kurskod, 2PS043. Kursen enligt kursplan 2PS016 gavs för sista gången HT19.

Du som har rest från kursversionen med kurskod 2PS016 kunde omexamineras enligt kursplanen 2PS016 fram till och med HT21. Från och med VT22 omexamineras du istället enligt den nya kursplanen 2PS043. 

Följ programwebbens anvisningar för anmälan till omtentamen.

Länk till kursplan 2PS016 Klinisk psykologi 2, som gavs för sista gången HT19.

Kursutvärdering

Då kursens betygsskala ändrades inför HT20 fick kursen en ny kurskod och 2PS016 ges inte längre. Kursanalyser nedan gäller 2PS016 eftersom den nya kursen 2PS043 ännu inte genomförts.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Sara Isling

Momentansvarig (moment 1)
Profile image

Cecilia Fyring

Momentansvarig (moment 1)
Profile image

Erik Andersson

Examinator och momentansvarig (moment 2)
Profile image

Tove Wahlund

Momentansvarig (moment 3)
852482463
Profile image

Åsa Eriksson

Momentansvarig (moment 4)
852482467
Profile image

Lotta Arborelius

Momentansvarig (moment 5)

Lorin Yousif

Kursadministratör
EA
Innehållsgranskare:
Lorin Yousif
2024-03-05