För studenter på kursen Kognitiva processer (15 hp) kurskod 2PS029

Denna kurs fokuserar på kognitiva processer, det vill säga processer involverade i minne, språk, exekutiva funktioner, beslutsfattande, och problemlösning, samt den underliggande biologiska basen för dessa processer. Därtill får studenterna lära sig att samla in data och självständigt statistiskt analysera beteendedata för att kunna avgöra om grupper skiljer sig åt.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets andra termin och är på 15 hp.

Ramtider för VT24 är 15/1 - 24/3

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Agneta Herlitz

Examinator och momentansvarig (moment 2)
Profile image

Philip Pärnamets

Momentansvarig (moment 1)
Profile image

Martin Asperholm

Momentansvarig (moment 3)

Elin Uddenstig

Kursadministratör
852482424
AH
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-02-23