För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Regler för deltagande i studentutbytesprogrammen

Att studera utomlands innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter du kommer att ha nytta av i ditt framtida liv, både i yrkeslivet och privat.

Funderar du på att åka utomlands är det viktigt att du tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser.

Generella regler

 • Du kan endast söka ett utbyte per läsår i ordinarie ansökningsomgång.
 • Du kan ansöka om studentutbyte en gång inom Nordplus (Norden), en gång inom Erasmus+ (Europa) och en gång utanför Europa med prioritet. I teorin kan du alltså genomföra utbytesstudier tre gånger med din åberopade merit.
 • Om du genomför/har genomfört en utbytesstudieperiod och söker en andra gång inom respektive område (t.ex. om du vill göra ytterligare ett utbyte genom Erasmus+) har du inte prioritet framför en student som inte har varit på utbyte. 
 • Om du gör ett utbyte inom Norden räknas detta inte som ett "Europautbyte", utan du kan göra ett utbyte inom Norden och ett inom Europa med bibehållen prioritet.
 • Du kan bara bli uttagen som utbytesstudent inom LINK en gång.
 • Som Nordplusstudent kan du bara få stipendium en gång, men har i mån av plats möjlighet att delta ytterligare gånger.
 • Inom Erasmus+ kan du få stipendium sammanlagt upp till 12 månader per utbildningsnivå (Bachelor/T6, samt Master/T7-11 för läkarprogrammet).
 • Det är inte möjligt att skjuta upp en utbytesplats till nästkommande läsår.
 • Det är inte möjligt att byta ordning på terminerna.
 • Det är inte heller möjligt att skjuta upp terminsfasta platser.
 • Om du tilldelas ett stipendium/resebidrag för dina utbytesstudier skall du följa de regler som finns för stipendiet/resebidraget.
 • Du skall under din utbytesperiod vara en god representant för Karolinska Institutet samt marknadsföra Karolinska Institutet på bästa möjliga sätt, se Uppförandekod för utbytesstudier. Om du under din studietid vid KI brutit mot tidigare signerad uppförandekod kan det påverka dina framtida möjligheter att delta i utbytesstudier.
 • Du ska lämna in en reserapport i anslutning till hemkomsten.

Vid besked

Tacka ja eller nej

 • Du måste "accept offer" eller "decline offer" i Mobility Online om du vill ha den nominerade platsen eller inte inom angiven tid efter det att du har fått ditt nomineringsbesked.
 • Observera att du inte kan tacka nej till en plats för att söka om en ny plats under ett och samma läsår.

Om du är nominerad

 • Observera att LINK endast nominerar dig till en utbytesplats. Först när ditt utländska värduniversitet bekräftat din studieperiod och dina kursval är du antagen.
 • Du som har blivit nominerad kan inte tacka nej till din plats för att söka en annan plats eller restplats, även om det finns lediga platser.
 • Det är inte heller möjligt att söka andra alternativ än de du angett i din ansökan. 
 • Om du planerar att tillgodoräkna hela eller delar av dina utbytesstudier som SVK ska du inte samtidigt söka SVK vid KI.

Reservplats till högre ansökningsalternativ

 • Du som är nominerad men inte har antagits till ditt förstahandsalternativ har möjlighet att stå på reservlista till högre alternativ fram till dess att din ansökan skickas till värduniversitetet. Efter att din ansökan skickats kan du inte stå kvar på reservlistan.

Om du inte är nominerad

 • Ett LINK-beslut kan inte överklagas.
 • Du som inte har blivit nominerad till en plats står kvar och köar på de alternativ du angav i din ursprungliga ansökan.

Lediga platser/restplatser

 • Du som inte blir nominerad i en första omgång har möjlighet att anmäla intresse för ledig plats. Lediga platser utannonseras på webben. Övriga studenter som inte sökte vid den ordinarie ansökningsomgången har möjlighet att söka restplats.

Att frånsäga sig sin plats efter att ansökan till värduniversitet har skickats iväg

 • Om du av någon anledning inte kan genomföra utbytet (om du inte blir antagen eller om du har särskilda skäl), kan du få hjälp att ordna en studieplats vid Karolinska Institutet om det blir aktuellt. Det brukar kunna gå att lösa, dock kan det ej garanteras beroende på totalt antal studentplatser vid KI-kursen.
 • Om du efter att din ansökan har skickats iväg till partneruniversitetet frånsäger dig platsen måste särskilda skäl föreligga. 
 • Du som frånsäger dig din plats efter att din ansökan har skickats iväg till partneruniversitetet påverkar dina möjligheter att delta i studentutbyte vid din nästa ansökningsomgång. Din nya ansökan kommer då att behandlas som om du har utnyttjat en utbytesplats.
 • Eventuella kostnader som betalats i samband med utbytesstudier kommer inte att ersättas om du frånsäger dig ditt utbyte eller avbryter pågående utbytesstudier utan att redovisa särskilda skäl (exempelvis sjukdom – intyg ska uppvisas).
TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2023-05-16