För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information kring den verksamhetsförlagda delen inom 5,5-åriga läkarprogrammet. För att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning ska du alltid kunna visa upp ett hälsointyg och ett giltigt e-tjänstekort.

Hälsointyg


I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget ska du ordna i början av din utbildning. Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.

eTjänstekort


För att göra VFU inom Region Stockholm är det obligatoriskt med ett e-tjänstekort. Kortet är obligatoriskt för genomförandet av VFU, gäller även placering på vårdcentraler. Ha alltid ett giltigt kort och koder tillgängligt inför din VFU. Verksamheterna har rätt att hindra er från att delta i VFU utan kort, vilket kan innebära att ni inte får kursen godkänd. 

Under den första månaden på utbildningen kommer du att få information till din studentmejl hur du ska gå tillväga för att skaffa ett eTjänstekort. Det är då du ska genomföra JoBSH, och då skapas en automatisk beställning som gäller i tre månader och det är också då som tiderna på kortkontoret är avsatta för nyantagna. Efter det kan manuella beställningar i undantagsfall genomföras av lärosätet. 

Om du har ett e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm sedan tidigare behöver du inte skaffa ett nytt.

Efter avslutad utbildning ansvarar du för att makulera (klippa sönder) ditt kort.


Borttappade koder

Om du behöver hjälp med att låsa upp ditt kort eller har förlorat ditt pinkodskuvert, kontakta Regionens it-stöd. Dessutom finns manualer för hur detta görs på respektive vårdverksamhets intranät.

Uppgradering av kort

Information om vad som gäller för uppgradering av ditt kort


Utfärdande av nytt eTjänstekort 

Om du har förlorat ditt kort, bytt namn, giltighetstiden har gått ut eller att du av någon annan anledning behöver få ytterligare ett kort utfärdat krävs en beställning från lärosätet. Observera att handläggningstiden är cirka fyra veckor. 

1. Du måste bifoga ett intyg om genomförd JoBSH utbildning. Mejla intyget till VFU Läkarprogrammet. Hur du hittar ditt intyg som visar att du är 100% kan du läsa i JOBSH dokumentet nedan.
 

2. Öppna denna länk och fyll i uppgifterna så ordnar vi en beställning på nytt kort.

När beställningen är genomförd kommer du att få en bekräftelse till din studentmejladress inom en vecka. Det är först då som du kan gå till kortkontoret för att fotografera dig. 

Om du av någon anledning aldrig tidigare har gjort JoBSH, hittar du inloggningsuppgifter i JoBSH-dokumentet nedan. Efter genomförd godkänd kurs genereras automatiskt en beställning av eTjänstekort. I så fall behöver du inte göra steg 1 och 2 ovan.

Dokument och länkar


Information om eTjänstekort

JoBSH utbildning och information

Region Stockholms information om eTjänstekort

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-08-18