För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information kring den verksamhetsförlagda delen inom 5,5-åriga läkarprogrammet. För att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning ska du alltid kunna visa upp ett hälsointyg och ett giltigt e-tjänstekort.

eTjänstekort


För att göra VFU inom Region Stockholm är det obligatoriskt med ett e-tjänstekort. Kortet är obligatoriskt för genomförandet av VFU, gäller även placering på vårdcentraler. Ha alltid ett giltigt kort och koder tillgängligt inför din VFU. Verksamheterna har rätt att hindra er från att delta i VFU utan kort, vilket kan innebära att ni inte får kursen godkänd. 

Under den första månaden på utbildningen kommer du att få information till din studentmejl hur du ska gå tillväga för att skaffa ett eTjänstekort. Det är då du ska genomföra JoBSH, och då skapas en automatisk beställning som gäller i två månader. Efter det kan manuella beställningar i undantagsfall genomföras av lärosätet. 

Om du har ett e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm sedan tidigare behöver du inte skaffa ett nytt.

Efter avslutad utbildning ansvarar du för att makulera (klippa sönder) ditt kort.


Utfärdande av nytt eTjänstekort 

Om du har förlorat ditt kort, bytt namn, giltighetstiden har gått ut eller att du av någon annan anledning behöver få ytterligare ett kort utfärdat krävs en beställning från lärosätet. Observera att handläggningstiden är cirka fyra veckor. 

1. Öppna denna länk och fyll i uppgifterna 

2. Skicka kursintyget om genomförd JoBSH-utbildning till vfu-lakarprogrammet@uf.ki.se Hur du hittar ditt intyg som visar att du är 100% godkänd kan du läsa i dokumentet om JoBSH nedan.

När beställningen är genomförd kommer du att få en bekräftelse till din studentmejladress. Det är först då som du kan gå till kortkontoret för att fotografera dig. 

Om du av någon anledning aldrig tidigare har gjort JoBSH, hittar du information om hur du gör detta i dokumentet nedan. Efter genomförd godkänd kurs genereras automatiskt en beställning av e-tjänstekort. I så fall behöver du inte göra steg 1 och 2 ovan.
 

Borttappade koder

Om du behöver hjälp med att låsa upp ditt kort eller har förlorat ditt pinkodskuvert, kontakta Regionens it-stöd. Dessutom finns manualer för hur detta görs på respektive vårdverksamhets intranät.
 

Hälsointyg

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget ska du ordna i början av din utbildning. Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.
 

Länkar

Region Stockholms information om eTjänstekort

Documents

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-02-08