För dig som är student på Logopedprogrammet Skriftlig framställning

Logoped är ett skrivande yrke. Att skriva journaltext, att sammanfatta bedömningar och skriva utlåtanden är sådant som logopeder gör dagligen. En logoped ska också kunna skriva (och läsa) akademisk text. På logopedprogrammet finns därför flera aktiviteter som syftar till att du som student ska bli medveten om och utveckla ditt eget skrivande.

Även under utbildningen är skrivandet viktigt – för det egna lärandet, som underlag för examination och för kommunikation med lärare och kurskamrater. Logopedprogrammets fokus på skriftlig framställning tydliggörs redan under utbildningens första kurs, genom lärandemålet att studenten vid avslutad kurs förväntas kunna:

  • reflektera över sin egen skriftliga framställning, identifiera möjliga utmaningar, och föreslå en plan för att möta dessa

Logoped är ett skrivande yrke

Både tidigare studenter på logopedprogrammet och personer som anställer logopeder framhåller skrivande som en central del av logopedens arbete. Så här uttrycker sig exempelvis några verksamhetschefer i Region Stockholm:

Språket är viktigt för trovärdighet. T ex till föräldrar till patienter, eller i jobbansökningar.

Som logoped kommer man att kommunicera med människor i många olika roller och man behöver därför kunna anpassa sitt språk.

Bedömning av skriftlig framställning

Under utbildningen får du som student återkommande möjligheter att träna skriftlig framställning – från termin 1, till och med examensarbetet på termin 8. Du får återkoppling på ditt skrivande, utifrån det bedömningsstöd som introduceras under utbildningens första kurs. Från utbildningens håll hoppas vi att den återkoppling du får ska vara användbar och begriplig, och vara till hjälp för dig för att utveckla ditt skrivande.

Vid 1-2 kurser per termin är språkriktighet ett krav för godkänt på kursen. Detta uttrycks i kursplanen på följande sätt:

För godkänt betyg krävs att den skriftliga inlämningen ska ha tydlig disposition och vara formulerad enligt grundläggande normer för svensk sakprosa och språkriktighet (såsom behärskning av stavning, böjning, ords och konstruktioners stilvärde, skiljetecken och meningsbyggnad).

Stöd för att utveckla skrivande

Genom återkoppling på skriftliga uppgifter hoppas vi från utbildningens håll att du får upp ögonen för vad du kan behöva träna på och utveckla. Utbildningen har dock begränsat utrymme att stötta dig i detta. Det är därför viktigt att du själv hittar strategier för att utveckla ditt skrivande. Det kan till exempel vara att be andra läsa och ge synpunkter på dina texter, eller att ägna mer tid åt att läsa akademisk text.

Språkverkstaden kan erbjuda stöd för akademiskt skrivande och lässtrategier. För att utveckla sådant som stavning, grammatik och ordförråd behöver du däremot hitta stöd utanför utbildningen. Om du har en funktionsnedsättning som påverkar din skriftliga förmåga har du möjlighet att ansöka om pedagogiskt stöd.

Bedömningsstöd

SS
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-09-07