För studenter på kursen Professionell utveckling 1, 4,5 hp kurskod 2LG100

Kursen ger en bred introduktion till logopedin som yrke och ämne.

Kursplan

Information om kursen

Psykologi och lingvistik presenteras som teoretiska och metodologiska basämnen i utbildningen till logoped. Kursen behandlar också grundläggande begrepp och principer inom vårdetik och hur de aktualiseras i logopeders arbete. Vidare tar kursen upp likabehandling och hållbar utveckling.

Seminarier

Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Dokumentation i portfölj för professionsutveckling.
Seminarier och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Examinator