För studenter på kursen Professionell utveckling 1, 4,5 hp kurskod 2LG100

Kursen ger en bred introduktion till logopedin som yrke och ämne.

Kursplan

Information om kursen

Psykologi och lingvistik presenteras som teoretiska och metodologiska basämnen i utbildningen till logoped. Kursen behandlar också grundläggande begrepp och principer inom vårdetik och hur de aktualiseras i logopeders arbete. Vidare tar kursen upp likabehandling och hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Dokumentation i portfölj för professionsutveckling.
Seminarier och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Sofia Strömbergsson

Biträdande Lektor;Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

Kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella under din sida på antagning.se.

CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-01-31