För studenter på kursen Medicin 4: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin, 4,5 hp kurskod 2LG086

Kursen består av tre moment: Geriatrik, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin.

Kursplan

Information om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om medicinska aspekter på tillstånd som sedan behandlas närmare inom huvudområdet logopedi på termin 5 och 6, t.ex. neurogena talmotorikstörningar och språkstörningar hos vuxna och dysfagi.

Seminarier

Undervisningen ges i form av föreläsningar

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Professor/logoped
08-524 889 50

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2022-12-20