För studenter på kursen Medicin 5: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri kurskod 2LG094

Kursen består av två moment: psykiatri och öron- näs- och halssjukdomar

Kursplan

Information om kursen

Detaljerad information om momenten finns i kursplanen

Seminarier

Föreläsningar och seminarier

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Examinator Lektor logoped
08-524 889 50

Maria Södersten

Kursansvarig Professor adjungerad

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2022-12-14