För studenter på kursen Medicin 5: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri kurskod 2LG094

Kursen består av två moment: psykiatri och öron- näs- och halssjukdomar

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Detaljerad information om momenten finns i kursplanen

Seminarier

Föreläsningar och seminarier

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Ellika Schalling

Lektor/logoped

Maria Södersten

Professor, adjungerad

Nina Risti

Administratör
08-524 889 51