För studenter på kursen Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering (22,5 hp) kurskod 2LA006

Under kursen integreras områden som är viktiga för grundläggande klinisk diagnostik. Kursen utgår kliniskt från ett internmedicinskt vårdområde, men inbegriper även områden som psykologi, klinisk mikrobiologi, immunologi, patologi, fysiologi, kemi och radiologi.

Den professionella och kliniska kompetensen fördjupas genom övningar i personcentrerad klinisk konsultation och undersökning samt ett vetenskapligt och hälsofrämjande förhållningssätt av betydelse för den fortsatta läkarutbildningen.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Profile image

Eli Westerlund

Kursansvarig och examinator
852482660
Profile image

Sara Örndahl

Utbildningasdministratör
852482608

Kursmeddelanden

  • Kursregistrering - Du som student kursregistrerar dig själv på kursen i Ladok.
  • Kontaktuppgifter - kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella i Ladok så att du säkert får all studieinformation. Inloggning i studentgränssnittet sker med ditt studentkonto på den här sidan
  • Canvas - Studenter med kursplats får inbjudan till lärplattformen Canvas innan kursen startar. Logga in i Canvas med ditt KI-student ID. Rekommenderade webbläsare för att få mest användarvänlig version är Chrome, Firefox eller Safari, alternativt ladda ner appen. I Canvas finns all info och material för att förbereda dig inför seminarier, grupparbeten samt obligatoriska uppgifter. All kommunikation från och med kursledning sker i Canvas.
  • Studievägledning: Vid frågor om din studiegång, kursplats, behörighetskrav, omregistrering, studieuppehåll och återupptag kontakta studievägledare  Liselott Salomonsson (termin 4-7) eller Karin Söderström (termin 1-3).

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande på läkarprogrammet, se programwebben eller Information om tillgodoräknande

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg på funktionsvariation. Intyget på KI utfärdas av Viktoria Hansson och ansökan om stöd sker här. Intyget mejlas till kursadministrationen snarast möjligt eller vid kursstart. Observera att enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder inte tas emot. Info om att studera med funktionsvariation på KI finns här.

Anmälan till tentor 

  • Anmälan till ordinarie tentamen för moment 1 VT24. Tentan ges 28 mars kl 8:15 -11:15. Anmälan är obligatorisk för de som avser tentera och sker via Ladok.
  • Anmälan till resttamen för moment 1 VT24. Tentan ges 20 april 14:15 -17:15. Anmälan är obligatorisk för de som avser tentera och sker via Ladok.
EW
Innehållsgranskare:
Sara Örndahl
2024-03-01