För studenter på kursen Professionell utveckling 6, 1,5 hp kurskod 2LG115

Kursens teman är dels interaktion i måltidssituationer, dels olika samtalsrelationer som förekommer i vården.

Kursplan

Kursanalys och kursvärdering

Profile image

Per Östberg

Kursansvarig, examinator
+46852488950
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-21