För studenter på kursen Professionell utveckling 6, 1,5 hp kurskod 2LG115

Kursens teman är dels interaktion i måltidssituationer, dels olika samtalsrelationer som förekommer i vården.

Kursplan

Schema

 

Kursanalys och kursvärdering

Per Östberg

Kursansvarig, examinator
08-524 889 50

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2022-12-01