För dig som är student på Tandhygienist­programmet Programöversikt tandhygienistprogrammet

Information om bl.a. utbildningsplan, programmets upplägg och kurser samt översiktsschema.

Utbildningsplan

Nedan finns en lista på de kurser som ges på utbildningen, om du klickar på kursnamnet länkas du till de öppna kurswebbarna. Där finns övergripande information om kurserna och kontaktinformation till kursansvarig lärare/examinator.  

Du kan också söka fram kursplaner i KI:s kursplanearkiv.

De slutna kursrummen finns i lärplattformen Canvas. Det är endast studenter på de aktuella kurserna som kan se dem i Canvas. Där finns t.ex. eventuella detaljscheman och presentationer från föreläsningar. 

Kurs-, års- och momentansvariga lärare

Översiktsschema

Översiktsschemat ger dig en överblick av kurserna under terminen och de undervisningsaktiviteter som ingår och publiceras senast 2 veckor innan terminsstart.

Detaljscheman finns i kursrummen i Canvas. Observera att du inte får tillgång till kursrummen förrän du har 1) registrerat dig på kursen i Ladok (kan göras tidigast i augusti för terminens inledande kurs) och 2) manuellt lagts till i kursrummet av utbildningsadministratören (vilket görs strax kursen startar). 

Tentaschema

Detta är en översikt av de tentor som ges på programmet. Obs, ingen föranmälan brukar normalt krävas för tentor på programmet men du måste alltid vara registrerad i Ladok på aktuellt kurstillfälle för att kunna delta. Om du gått kursen tidigare måste du omregistrera dig på aktuellt kurstillfälle och om registreringsperioden passerats behöver du i så fall ta kontakt med studievägledare/utbildningsadministratör.

Observera att uppdateringar kan ske på kort varsel vad gäller ändringar av t.ex. lokal, så gå in och titta på tentamensschemat kontinuerligt inför varje examination.

Ny version uppladdad 2020-10-21!

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Obs! Nyantagna studenter på tandhygienistprogrammet (termin 1) påbörjar terminen 2020-08-24, dvs en vecka tidigare än andra program.

Viktiga datum