För studenter på kursen Röststörningar kurskod 2LG093

Kursen innehåller fakta om vanliga och ovanliga röststörningar vad gäller förekomst, etiologi, stämbandsstatus, röstkvalitet, symptom och aktivitets- och delaktighetsinskränkning i kommunikativa situationer samt om rehabilitering efter laryngektomi

Kursplan

Information om kursen

Information om intervention vid olika röststörningar, röstergonomiska aspekter och prevention utifrån aktuell forskning presenteras. Metoder för audio-perceptuell, akustisk och aerodynamisk analys av röst och tal beskrivs liksom instrument för bedömning av patienters skattningar av sina problem för att användas vid bedömning av röststörningar och utvärdering av intervention.

Seminarier

Föreläsningar, seminarier, laborationer och praktiska övningar individuellt och i grupp.
Obligatorisk närvaro vid alla undervisningsmoment förutom föreläsningar om inget annat anges på schemat.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Examinator Lektor/logoped
08-524 889 50

Maria Södersten

Kursansvarig Professor adjungerad

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör