För studenter på kursen Samhälle och hälsa (4,5 hp) kurskod 2PS035

Kursen syftar till att ge studenterna ökade kunskaper om begrepp, metoder och empirisk forskning om sambandet mellan samhälle och hälsa på befolkningsnivå.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets femte termin och är på 4,5 hp.

Ramtider för HT23 är 30/10 - 19/11

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontaktuppgifter

Neda Agahi

Kursansvarig
08-524 858 10

Erika Augustsson

Kursadministratör
NA
Innehållsgranskare:
Erika Augustsson
2023-10-02