För studenter på kursen Samhälle och hälsa (4,5 hp) kurskod 2PS035

Kursen syftar till att ge studenterna ökade kunskaper om begrepp, metoder och empirisk forskning om sambandet mellan samhälle och hälsa på befolkningsnivå.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets femte termin och är på 4,5 hp.

Ramtider för HT24 är 4/11 - 24/11

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kursutvärdering

Kursanalys

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Neda Agahi

Kursansvarig
+46852485810
Profile image

Erika Augustsson

Kursadministratör

Kursutvärdering

NA
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-03-05