För studenter på kursen Självkännedom och kliniska färdigheter ( 4,5 hp) kurskod 2PS017

Tema 1: Egen erfarenhet av beteendeförändring på ett arbetsområde relaterat till det dagliga livet
Tema 2: Färdighetsträning och klinisk tillämpning av terapeutiska tekniker och medveten närvaro
Tema 3: Hållbarhet som behandlare

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets sjunde termin och är på 4,5 hp.

Ramtider för HT23 är 28/8 - 14/1

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema HT23

Kontaktuppgifter

Dan Wetterborg

Examinator

Lorin Yousif

Kursadministratör
PE
Innehållsgranskare:
Lorin Yousif
2023-08-24