För studenter på kursen Statistik och metod (4,5 hp) kurskod 2PS020

Kursanalys 2PS020 VT22

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets åttonde termin och är på 4,5 hp.

Ramtider för VT22 är 17/1 - 6/2

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Preliminärt schema VT22

Kontaktuppgifter

Kimmo Sorjonen

Kursansvarig och examinator

Lorin Ahmed

Kursadministratör
08-524 824 68