För studenter på kursen Statistik och metod (4,5 hp) kurskod 2PS020

Målet med kursen är för studenten att fördjupa och utveckla sina färdigheter i psykologisk metod.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets åttonde termin och är på 4,5 hp.

Ramtider för VT24 är 15/1 - 4/2

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema VT24

Kontaktuppgifter

Kimmo Sorjonen

Kursansvarig och examinator

Lorin Yousif

Kursadministratör
KS
Innehållsgranskare:
Lorin Yousif
2023-12-07