För studenter på kursen Vårdande vid ohälsa och sjukdom (30 hp), Campus kurskod 1SJ022

På kurswebben för 1SJ022 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Studenten ska kunna identifiera, bedöma, beskriva och analysera omvårdnadsbehov och kunna föra ett kliniskt resonemang utifrån patientens symtom och tecken på ohälsa och sjukdom.

Kursplan

Välkomstinformation till Vårterminen 2023 för T3 studenter!

Inför kursstart

Välkommen till termin 3!

Nästa kursstart VT23: kursen ges huvudsakligen på campus Flemingsberg i salar för föreläsningar och seminarier. Enstaka föreläsningar, seminarier och examinationer äger rum med digitala arbetsformer där det av pedagogiska skäl motiveras.   

Terminen startar måndagen den 16/1 kl. 9.00-10.30 med en kursintroduktion via Zoom där vi presenterar kursen i sin helhet. Zoom-länken kommer du att hitta i Canvas under "Övergripande kursinformation" 0.3.

Efter kursintroduktionen fortsätter vi i samma Zoom-länk med en introduktion av moment 4 Läkemedelsberäkning. På eftermiddagen är det självstudier

Varmt välkommen till en ny termin!

Hälsar lärarlaget

kursansvarig campus: Monica Bergqvist, kursansvarig distans: Carina Söderman och examinator: Kristina gottberg

Information om kurser i andra terminer

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

I samband med att du registrerar dig på kursen i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

VFU under graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar bör du kontakta kursansvarig och/ eller examinator för en riskbedömning inför din VFU. 

Läs mer om nya riktlinjerna för gravida och ammande studenter

Region Stockholm

Arbetsmiljöverket

 

Schema

Schema för VT23 ligger i TimeEdit

I TimeEdit kan du filtrera för att få ett personligt schema för de som gäller dig och din grupptillhörighet. 

Schema för VT23 hittar du i Canvas.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig Du kan också hitta informationen i länken nedan.

Även för moment i kursen som ges på LabMed hittar ni omtentamensschema här.

Schema för Omtentamenstillfälle Sjuksköterskeprogrammet

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

HT22 (C) Vårdande vid ohälsa och sjukdom (1SJ022 Grupp A T3) Kursutvärdering

HT22 (C) Vårdande vid ohälsa och sjukdom (1SJ022 Grupp B T3) Kursutvärdering

Senast genomförda kursvärdering och kursanalys 1SJ022 Campus helfart

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Monica Bergqvist

Kursansvarig Campus

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Ann-Kristin Berntoft

VFU/VIL-Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.