För studenter på kursen Vårdande vid ohälsa och sjukdom (30 hp), Campus kurskod 1SJ022

På kurswebben för 1SJ022 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursplan

Målet för denna kurs är:

Att studenten ska kunna identifiera, bedöma, beskriva och analysera omvårdnadsbehov och kunna föra ett kliniskt resonemang utifrån patientens symtom och tecken på ohälsa och sjukdom. Vidare ska studenten kunna tillämpa kunskaper från patofysiologi, farmakologi och mikrobiologi inom vanligt förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd för att utifrån omvårdnadsprocessen kunna planera, genomföra och utvärdera patientsäker omvårdnad.

Kursen består av sju moment:

Moment 1: Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom, 3.5 hp
Moment 2: Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 1 hp.
Moment 3: Verksamhetsintegrerat lärande: Verksamhetsförlagd utbildning 9 hp
Moment 4: Läkemedelsberäkning, 1 hp
Moment 5: Patofysiologi 10 hp
Moment 6: Klinisk mikrobiologi, 3 hp
Moment 7: Farmakologi, 2.5 hp

Välkomstinformation till HT 2024 för T3 studenter!

INFÖR KURSSTART:

Kursen startar måndag den 02 september 2024 

Kursintroduktion med genomgång av terminens olika moment: Måndagen den 02/9 kl. 8.30 - 10.00 via Zoom. Se länk i Canvas.

Efter kursintroduktionen fortsätter moment 4 Läkemedelsberäkning i en annan zoom-länk.

kl. 10.15-11.00 Momentintroduktion, moment 4 Läkemedelsberäkning.

kl. 11.00-12.00 Inspirationsföreläsning, moment 4 Läkemedelsberäkning.

kl 13.00-16.00 Workshop, moment 4 Läkemedelsberäkning.

Varmt välkommen till en ny termin!

Hälsar lärarlaget

kursansvarig campus: Monica Bergqvist, kursansvarig distans: Ingela Lennström och examinator: Ulrika Akenine

Information om kurser i andra terminer

 

Registrering i Ladok

Som student är det obligatoriskt att:

  • Registrera sig till ny kurs för att behålla platsen.
  • Registrera sig till examinationer för att få delta.

Registreringen för att deltagande i kurs öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.  Du registrerar dig själv i Ladok. Här finns mer information om webbregistrering. Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör. I samband med att du registrerar dig på kursen i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier. Till exempel kan du läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Schema

Schema för höstterminen 2024 publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schema för HT24 båda grupper 

HT24 Grupp A

HT24 Grupp B

Schemat är preliminärt och kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

I TimeEdit kan du filtrera för att få ett personligt schema för det som gäller dig och din grupptillhörighet. 

Tentamensinformation

Anmälan till salstentamen via Ladok är obligatorisk och måste göras inom anmälningsperioden för att du ska vara garanterad en skrivplats.

Mer information om salstentamen samt kommande omtentamenstillfällen, även för moment i kursen som ges på LabMed hittar du via följande länk: Tentamensinformation
 
Övriga frågor gällande omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering HT23 1SJ022 Vårdande vid ohälsa och sjukdom Grupp A och B

Senast genomförda kursanalys VT23 1SJ022 Vårdande vid ohälsa och sjukdom Grupp A och B

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Monica Bergqvist

Kursansvarig
Profile image

Ulrika Akenine

Examinator

Marcela Millas

Utbildningsadministratör
Profile image

Maria Bokedal Langius

VFU/VIL-Utbildningssamordnare

Christine Carlstedt

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MB
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2024-06-13