För studenter på kursen Vårdande vid ohälsa och sjukdom (30 hp), Campus kurskod 1SJ022

På kurswebben för 1SJ022 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Studenten ska kunna identifiera, bedöma, beskriva och analysera omvårdnadsbehov och kunna föra ett kliniskt resonemang utifrån patientens symtom och tecken på ohälsa och sjukdom.

Kursplan

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Välkomsinformation till VT22 T3 studenter!

Terminen startar med en momentintroduktion i Zoom med start måndag 17 januari kl. 9.00-9.45 för både Campus och Distans. Du kan enkelt ansluta dig till Zoom via kursmenyn i Canvas. Länk: kommer finnas på ”Anslag” i Canvas.

10.00-12.00 Föreläsningdel 1:Läkemedelsberäkning (LmB)

13:00-16:00 Egen studietid


Varmt välkommen till en ny termin!
Hälsar lärarlaget

Information om kurser i andra terminer

 

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Nytt från HT21 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Schema Campus A +B Grupp V22 T3 1SJ022

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig Du kan också hitta informationen i länken nedan.

Även för moment i kursen som ges på LabMed hittar ni omtentamensschema här.

Schema för Omtentamenstillfälle Sjuksköterskeprogrammet

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering och kursanalys 1SJ022 Campus helfart

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Monica Bergqvist

Kursansvarig Campus

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Julia Engström Sid

VFU/VIL-Utbildningssamordnare (föräldraledig)

Violetta Ademi

VFU/VIL-Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

Undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.