För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Sjuksköterskeprogrammet Distans

Information till dig som läser på distans.

Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Distansstudier bygger på både självständigt och kollaborativt lärande. Utbildningen innehåller därför såväl individuella studieuppgifter som grupparbeten, virtuella diskussioner, seminarier och föreläsningar. Distansstudier innebär förutom inläsning av litteratur även mycket skrivande. 

Varje vecka förekommer schemalagda (dvs tidsbestämda) aktiviteter då alla studenter närvarar på nätet. Antalet schemalagda aktiviteter kan dock variera i de olika kurserna. För mer information se respektive kurswebb). Studierna bedrivs på helfart vilket innebär en arbetsinsats om minst 40 timmar per vecka. 1 veckas fältstudier under programmets första kurs. Se terminsöversikten.

Om du har några frågor om distansprogrammet är du välkommen att kontakta oss: ssk@nvs.ki.se

 

Dator, utrustning och förkunskaper

Distansutbildningen är IT-baserad och bedrivs till stor del via dataplattformen Canvas vilket betyder att ni arbetar via internet mot Karolinska Institutets webbplats. För att klara av att ta del av kursens innehåll behövs dator med internetuppkoppling samt grundläggande datorvana. Studenterna förväntas kunna hantera ordbehandlingsprogrammet Word, internet och e-post. Under flertalet kurser i utbildningen förekommer e-möten, vilket kräver att datorn är utrustad med webbkamera och headset. Vid programmets start ges introduktion i användandet av dataplattformen Canvas.

Du behöver ha datorvana samt en dator med god internetuppkoppling, webbkamera och headset.

Fysiska träffar 

Antalet fysiska träffar på kursorten Huddinge är begränsat till max två dagar under en femveckorsperiod. Fem veckor motsvarar 7,5 högskolepoäng. Utbildningen startar med föreläsningar och webinarier inom första kursen där inslag finns med information om att läsa på distans på Sjuksköterskeprogrammet. Både denna introduktion och en inspirationsdag som arrangeras efter utbildningsstart räknas utöver ovanstående antalet träffar. Under VFU:n är undervisningen platsbunden minst 32h/v (se nedan). Det är ca 2 fysiska campusträffar för varje 7,5hp, dvs max 8 träffar/termin.

Som distansstudent är du periodvis oberoende av tid och rum, detta beroende på vilken kurs du läser. Några kurser har få fysiska träffar och få synkrona diskussioner där studenterna inte behöver vara uppkopplade samma tidpunkter för att föra diskussioner eller medverka i ett seminarium. Vissa kurser kräver att deltagarna är mer beroende av tiden för att samarbete och det kollaborativa lärandet ska stärkas och fylla en funktion.

All teoretisk undervisning genomförs på distans för närvarande V21 på grund av pågående pandemin Covid-19.

Utbildningsplaner

Studenter (distans 1S218) som antagits från och med höstterminen 2018 och framåt: Utbildningsplan 1S218

Studenter (distans 1S217) som antagits från och med höstterminen 2017 och framåt: Utbildningsplan 1S217

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i programmet och innebär heltidsstudier, varav 32 timmar per vecka är schemalagt på din praktikplats. Vanligen följer studenten sin handledares schema. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenter som går distansutbildningen genomför sin verksamhetsförlagda utbildning inom Stockholms län. Det är alltså inte möjligt att ordna en egen praktikplats inom ett annat område.

All ”praktik”, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är förlagd inom Stockholms län. VFU:n är totalt 37-40 veckor beroende på val av valbar kurs och är fördelad över alla terminer. 

För att få en aning om distansutbildningens kursupplägg och antalet veckor för den verksamhetsförlagda utbildningen, är det en god idé att titta på innevarande terminsöversikt.

Terminsöversikter

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-04-02