För studenter på kursen Vårdande vid ohälsa och sjukdom (30 hp), DISTANS kurskod 1SJ022

På kurswebben för 1SJ022 (distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Studenten ska kunna identifiera, bedöma, beskriva och analysera omvårdnadsbehov och kunna föra ett kliniskt resonemang utifrån patientens symtom och tecken på ohälsa och sjukdom.

Kursplan

Välkomsinformation till T3 studenter!

Terminen startar med en introduktion i Zoom med start kl. 09:00- 09:45 för både Campus och Distans. Därefter följer en föreläsning i läkemedelsberäkning kl. 10:00-12:00 för båda kurserna. Du kan enkelt ansluta dig till Zoom via kursmenyn i Canvas, har du fler aktiviteter i Zoom välj: VT22 T3 B (D) Introduktion och föreläsning LmB
Varmt välkommen till en ny termin!
Hälsar lärarlaget

Information om kurser i andra terminer

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Du registrerar dig själv i ladokMer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Nytt från HT21 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Tillgång till kursrummet

Du kommer att  få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Logga in i Canvas

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

En stor del av undervisningen (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Schema för Omtentamenstillfälle Sjuksköterskeprogrammet

Anmälan till omtentamen, Laboratoriemedicin

Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet

  (Medicinska ämnen)

 

Enkätens URL:

https://survey.ki.se/Survey/21519

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kontaktuppgifter

Kursansvarig och examinator

Carina Söderman

Kursansvarig Distans

Utbildningsadministratör

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

En stor del av undervisningen (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

En stor del av undervisningen kommer att bedrivas på distans pga covid 19. Vi kommer att undvika att träffas på Campus i den mån det går. Mer information kommer under terminens gång.

VFU färdighetsträning och klinisk examination kommer dock att ske på plats

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med Zoom (via och utanför Canvas)

Du kan läsa mer om hur du ansluter dig till lärarens onlinemöte

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.