För studenter på kursen Vårdande vid ohälsa och sjukdom (30 hp), DISTANS kurskod 1SJ022

På kurswebben för 1SJ022 (distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursplan

Målet för denna kurs är:

Att studenten ska kunna identifiera, bedöma, beskriva och analysera omvårdnadsbehov och kunna föra ett kliniskt resonemang utifrån patientens symtom och tecken på ohälsa och sjukdom. Vidare ska studenten kunna tillämpa kunskaper från patofysiologi, farmakologi och mikrobiologi inom vanligt förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd för att utifrån omvårdnadsprocessen kunna planera, genomföra och utvärdera patientsäker omvårdnad.

Kursen består av sju moment:

Moment 1: Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom, 3.5 hp
Moment 2: Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 1 hp.
Moment 3: Verksamhetsintegrerat lärande: Verksamhetsförlagd utbildning 9 hp
Moment 4: Läkemedelsberäkning, 1 hp
Moment 5: Patofysiologi 10 hp
Moment 6: Klinisk mikrobiologi, 3 hp
Moment 7: Farmakologi, 2.5 hp

Välkomstinformation till Vårterminen 2024 för T3 studenter!

INFÖR KURSSTART:

Kursen startar vecka 03 måndag den 15 januari 2024 och avslutas vecka 22 den 2 juni 2024.

Kursintroduktion: Måndagen  den 15/1 kl. 9.00 - 10.00 Via Zoom

"Efter kursintroduktionen fortsätter moment 4 Läkemedelsberäkning i samma zoom-länk."

kl. 10-10.20 Rast
kl. 10.20-12.20 Momentintroduktion & inspirationsföreläsning moment 4 Läkemedelsberäkning

På eftermiddagen är det självstudier 

Varmt välkommen till en ny termin!

Hälsar lärarlaget

kursansvarig campus: Monica Bergqvist, kursansvarig distans: Carina Söderman och examinator: Kristina Gottberg

Information om kurser i andra terminer

Registrering i Ladok

Som student är det obligatoriskt att:

  • Registrera sig till ny kurs för att behålla platsen.
  • Registrera sig till examinationer för att få delta. Nytt!

Registreringen för att deltagande i kurs öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.  Du registrerar dig själv i Ladok. Här finns mer information om webbregistrering. Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör. I samband med att du registrerar dig på kursen i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

Nytt! för höstterminen är att du som student ska själv registrera dig för att kunna delta på examinationer och/ eller ev. omexamination, i Ladok minst 14 dagar innan dagen för examination.

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier. Till exempel kan du läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Schema

Schema för VT24 publiceras två veckor innan kursstart i TimeEdit (länk)

I TimeEdit kan du filtrera för att få ett personligt schema för de som gäller dig och din grupptillhörighet. 

Preliminär Schema för Distansen VT24 (kommer inom kort)

Distansen HT23

Tentamensinformation

Anmälan till salstentamen via Ladok är obligatorisk och måste göras inom anmälningsperioden för att du ska vara garanterad en skrivplats.

Mer information om salstentamen samt kommande omtentamenstillfällen, även för moment i kursen som ges på LabMed hittar du via följande länk: Tentamensinformation

Övriga frågor gällande omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

V22 (D) Vårdande vid ohälsa och sjukdom (1SJ022 Grupp D T3) Kursutvärdering

Senast genomförda kursvärdering och kursanalys 1SJ022 T3 Distans

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Carina Söderman

Kursansvarig Distans

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Ann-Kristin Berntoft

VFU/VIL-Utbildningssamordnare

Isabella Westergren

VFU/VIL-Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CS
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2023-12-01