För studenter på kursen Vetenskapsteori (3 hp) kurskod 2PS034

Kursen ger en introduktion till vetenskapsteorin. Exempel på ämnen som ingår i kursen är: kunskapsbegreppet, induktion och deduktion, falsifikationism och paradigm

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets femte termin och är på 3 hp.

Ramtider för HT23 är 16/10 - 29/10

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

HT23

Kontaktuppgifter

Kimmo Sorjonen

Examinator

Elin Uddenstig

Kursadministratör
KS
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-11-23