Master­programmet i biomedicin

Masterprogrammet i biomedicin

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine masterexamen  

Det biomedicinska forskningsfältet är brett och expanderar ständigt. Masterprogrammet i biomedicin vänder sig till dig som vill arbeta med att ta fram ny avancerad kunskap för att förbättra människors hälsa.

Beskrivning

Programmet ger dig den allra senaste kunskapen och nödvändiga praktiska färdigheter för en karriär inom det molekylärmedicinska området. Programmet är inriktat på förståelse av sjukdomsmekanismer på en molekylär nivå och med fokus på de stora folksjukdomarna, i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande universitet inom det biomedicinska fältet. Som student på det forskningsinriktade masterprogrammet i biomedicin har du stor nytta av detta, då utbildningen bedrivs i nära samverkan med Karolinska Institutets framstående forskningsmiljöer. Utbildningen fokuserar på basalbiologisk kunskap och hur den används för att driva den medicinska utvecklingen framåt. Som student får du under den första delen av programmet en gemensam avancerad biomedicinsk bas. Därefter kan du med valbara kurser och självständiga projektarbeten fördjupa och profilera dig inom något av Karolinska Institutets programområden för forskning.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Utbildningen ger en bra grund för den som vill söka vidare till utbildning på forskarnivå. Den ger också möjligheter till en karriär som forskare, eller till arbete i forskningsanknuten verksamhet, både inom akademin och på life science-företag.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2023
  • Anmälningskod: KI-D1001

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Studierektor Jurga Laurencikiene, jurga.laurencikiene@ki.se, 08-524 834 65

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning