Så fungerar universitets- och högskolestudier

Att vara universitetsstudent innebär mycket frihet men också ett stort eget ansvar över dina studier. På denna sida hittar du olika utbildningsformer samt examinationsformer som kan förekomma i din utbildning. För mer detaljerad information om din utbildning besök kurs- och programwebben.

Högskolepoäng 

Ett grundutbildningsprogram på KI omfattar heltidsstudier och innebär 40 timmar studier i veckan. På universitet och högskolor mäts kurser och program i högskolepoäng (hp). Högskolepoängen anger hur lång en kurs eller ett program är. En veckas studier motsvarar 1,5 hp. 30 hp är en termins heltidsstudier. Många program sträcker sig över tre år, det vill säga 180 hp vilket motsvarar sex terminer. Läsåret är uppdelat i en höst- och en vårtermin. 

Kurslitteratur

I respektive kursplan, som du hittar på kurs- och programwebben, ser du vilken kurslitteratur du behöver. Ofta står både "obligatorisk kurslitteratur" och "rekommenderad kurslitteratur" med i kursplanen. Obligatorisk kurslitteratur är den litteratur som du förväntas läsa och kan examineras på. Rekommenderad kurslitteratur är litteratur där du kan få mer information kring ämnet och därför bör läsa. 

Utbildningsformer

Under din utbildning kommer du stöta på flertalet utbildningsformer. Här listar vi de vanligaste. För mer detaljerad information om hur utbildningen sker på respektive program/kurs besök kurs- och programwebben.

Examinationsformer 

Precis som utbildningsformer så kan examinationsformer variera under din utbildning. Här listar vi några av de vanligaste formerna för examination. Du hittar mer detaljerad information på kurs- och programwebben. 

JG
Innehållsgranskare:
Studentkommuni…
2023-08-25